Besökare i skog och mark

Utflykt i skogen

Välkommen ut i Uppsala läns fantastiska natur- och kulturlandskap! Här i Sverige har vi en unik möjlighet att vistas och röra oss fritt i naturen vilket gör gott för både själ och hjärta. Vi kan gå en promenad, paddla, rida, klättra eller sitta på en sten och fundera. För att alla ska kunna njuta av länets underbara natur, både idag och i framtiden, behöver vi värna om den och visa hänsyn.

Allemansrätten

Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Alla som befinner sig i naturen har en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Huvudregeln i allemansrätten är att inte störa och inte förstöra.

På Naturvårdsverkets och Upplandsstiftelsens webbplatser finns informationsmaterial för dig som vill veta mer och för dig som söker information på andra språk än svenska.

Allemansrätten på Natutvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Film om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Filmer om allemansrätten på svenska, arabiska, dari/persiska och engelska på Upplandsstiftelsens webbplatslänk till annan webbplats

Allemansrätten i korthet

Under förutsättning att du inte stör och inte förstör när du vistas i naturen får du bland annat:

 • Gå, cykla, rida och åka skidor i skog och mark och på privata vägar. Öppnar du en grind måste du stänga den bakom dig.
 • Plocka vilda blommor, svamp och bär (med undantag för fridlysta växter).
 • Tälta något enstaka dygn. Vill du tälta längre ska du fråga den som äger marken.
 • Bada, åka båt och gå iland.
 • Fiska med metspö och kastspö utmed länets kust och i Mälaren. För att få lov att fiska i någon annan sjö eller vattendrag krävs ofta fiskekort. Mer om hur och var du kan fiska läser du i Fiskeguide för Uppsala län.
 • Göra upp eld – men bara med största försiktighet. Elda inte direkt på en berghäll, den går sönder. Vid torrt väder kan det råda eldningsförbud, kontakta din kommun eller Länsstyrelsen för information.

Skyddade områden

I skyddade områden såsom natur- och kulturreservat, Natura 2000-områden eller strandskyddsområden gäller särskilda regler eller föreskrifter som ibland begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive område. Det innebär att olika regler gäller för olika områden. Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, cykla eller att ha hunden okopplad. Föreskrifterna till några av länets reservat som är populära att besöka hittar du under huvudsidan Besöksmål. Informationsskyltar finns också ofta på plats.

Besöksmål i länet

Ett annat exempel på områden som har särskilda regler är djur- och växtskyddsområden som till exempel används för att skydda särskilt störningskänsliga fågelarter. I dessa brukar man bara få vara vissa tider på året.

Läs mer om skyddade områden

Motortrafik i naturen

Allemansrätten ger dig inte rätt att köra med motorfordon i skog och mark, på badplatser eller i parker. All körning utanför väg är förbjuden. Detta gäller även camping med husvagn och husbil. Om du ska parkera ditt fordon kan du göra det precis intill vägen om du inte skadar marken, stör markägaren eller står i vägen.

Läs mer om terrängkörningslagen och vad den innebär

Du får aldrig:

 • Passera över eller plocka något från tomter, trädgårdar, planteringar eller åkrar.
 • Plocka fridlysta växter.
 • Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
 • Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, eller störa djur när de har ägg eller ungar.
 • Elda om det råder minsta fara för brand.
 • Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
 • Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Kontakt