Utsläpp av tallolja 2021

Tallolja

Foto: Louise Westerberg

Det här har hänt

I slutet av februari upptäcktes ett stort uppsläpp av råtallolja vid Väddö i Norrtälje kommuns kust. Nu har fynd av råtallolja även upptäckts i Östhammars kommun. Sedan helgen 13-14 mars 2021 har tallolja hittats på flera viktiga fågelhäckningsöar i den sydöstra delen av Gräsö skärgård, på norra Örskär samt på ön Länsman i Öregrundsgrepen.

17 mars 2021

Länsstyrelsen undersöker fler fågelskyddsområden och andra känsliga fågelskär runt Gräsö som kan ha drabbats av oljan, och gör en bedömning av det rådande läget.

Enligt Norrtälje kommun visar en analys att utsläppet består av så kallad råtallolja. Resultatet av analysen ger en möjlighet att ta hand om talloljan. Dessutom går det att göra jämförelser med andra registrerade utsläpp för att lokalisera källan.

Aktuell information hos Norrtälje kommunlänk till annan webbplats

22 mars 2021

Det finns tecken som tyder på att utsläppet av råtallolja drar sig mot tierpskusten. Tierps kommun ber nu allmänheten om hjälp. Rapportera fynd till Tierps kommun. Se information lägre ned på sidan.

Vad är tallolja?

Tallolja är hälsofarligt och kan orsaka allvarliga problem för exempelvis fåglar, då det är kladdigt och kan fastna i fjädrarna. När en fågel får den kladdiga oljan i sina fjädrar putsar de instinktivt ut den i hela fjäderdräkten med effekten att fjädrarna klumpar ihop sig. Detta gör att huden blottas och fågeln fryser ihjäl.

Talloljan är en restprodukt från sulfatmassaindustrin och härrör från hartsämnen i massaveden som bryts ned över tid, men vid låga temperaturer kan det ta lång tid och den kan ge allergiska besvär vid hudkontakt.

Om tallolja hos MSBlänk till annan webbplats

Rapportera fynd till Östhammars kommun

Den olja som har hamnat på land kommer att tas bort och det sker i Östhammar kommuns regi.

Råtalloljespill längs Roslagskustenlänk till annan webbplats

Kommunens saneringsarbete av råtalloljespillet påbörjaslänk till annan webbplats

Om du upptäcker tallolja längs kusten, ber vi dig att kontakta miljöenheten via Östhammar direkt, telefon 0173-860 00 eller e-post, osthammardirekt@osthammar.se.

Rapportera fynd till Tierps kommun

Råtalloljespill sprids längs Roslagskustenlänk till annan webbplats

Om du upptäcker tallolja längs kusten, ber vi dig att kontakta miljöenheten via medborgarservice, telefon 0293-218000 eller e-post, medborgarservice@tierp.se

Kontakt