Utsläpp av tallolja 2021

Tallolja

Foto: Louise Westerberg

Det här har hänt

I slutet av februari 2021 upptäcktes ett stort påslag av tallbeckolja på Väddö i Norrtälje kommun och sedan i början av mars har talloljeklumpar hittats i stora delar av Östhammars kustområde. Talloljan har flutit iland på öar och stränder både öster om Gräsö och i Öregrundsgrepen, bland annat på viktiga häckningsplatser för sjöfågel. Oljeklumparna har städats bort från stränderna av Östhammars kommun, länsstyrelsen, frivilliga ornitologer och allmänhet, men nya fynd av olja gör att saneringsinsatserna fortsätter.

17 mars 2021

Länsstyrelsen undersöker fler fågelskyddsområden och andra känsliga fågelskär runt Gräsö som kan ha drabbats av oljan, och gör en bedömning av det rådande läget.

Enligt Norrtälje kommun visar en analys att utsläppet består av så kallad tallbeckolja. Resultatet av analysen ger en möjlighet att ta hand om talloljan. Dessutom går det att göra jämförelser med andra registrerade utsläpp för att lokalisera källan.

22 mars 2021

Det finns tecken som tyder på att utsläppet av tallbeckolja drar sig mot tierpskusten. Tierps kommun ber nu allmänheten om hjälp. Rapportera fynd till Tierps kommun. Se information lägre ned på sidan.

6 maj 2021

Alla områden där ilandfluten tallolja har hittats har städats under våren, men nya fynd kommer att upptäckas när fler människor rör sig i skärgården under försommaren. Olja som tidigare legat i havet har också spolats upp av vågorna på vissa stränder. Östhammars kommun ansvarar för den fortsatta saneringen och information om hur man rapporterar fynd och kan hjälpa till att städa bort tallolja finns på kommunens webbplats.

20 maj 2021

Tallolja har upptäckts på flera ställen på stränder längs Hållnäskusten, bland annat vid Rödhäll. Det är Tierps kommun som ansvarar för saneringen och information om hur man rapporterar fynd finns på kommunens webbplats.

Vad är tallolja?

Tallolja är hälsofarligt och kan orsaka allvarliga problem för exempelvis fåglar, då det är kladdigt och kan fastna i fjädrarna. När en fågel får den kladdiga oljan i sina fjädrar putsar de instinktivt ut den i hela fjäderdräkten med effekten att fjädrarna klumpar ihop sig. Detta gör att huden blottas och fågeln fryser ihjäl.

Talloljan är en restprodukt från sulfatmassaindustrin och härrör från hartsämnen i massaveden som bryts ned över tid, men vid låga temperaturer kan det ta lång tid och den kan ge allergiska besvär vid hudkontakt.

Om tallolja hos MSB Länk till annan webbplats.

Rapportera fynd till Östhammars kommun

Den olja som har hamnat på land kommer att tas bort och det sker i Östhammar kommuns regi.

Städning av tallbecksoljan fortsätter Länk till annan webbplats.

Om du upptäcker tallolja längs kusten, ber vi dig att kontakta miljöenheten via Östhammar direkt, telefon 0173-860 00 eller e-post, osthammardirekt@osthammar.se.

Rapportera fynd till Tierps kommun

Råtalloljespill sprids längs Roslagskusten Länk till annan webbplats.

Om du upptäcker tallolja längs kusten, ber vi dig att kontakta miljöenheten via medborgarservice, telefon 0293-218000 eller e-post, medborgarservice@tierp.se

Kontakt