Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Sök stöd för laddstationer under hösten 2023

I höst finns goda möjligheter för dig som är intresserad av att söka stöd för att installera laddstationer. Både Energimyndigheten och Naturvårdsverket utlyser medel för att förbättra utbyggnaden och möjliggöra elektrifiering av transportsektorn.

Klimatklivet – stöd för laddning för allmänheten

Du som är intresserad av att bygga laddstationer för allmänheten (publik laddinfrastruktur) kan söka investeringsstöd från Klimatklivet. Naturvårdsverket kan ge stöd till publik laddning där det finns behov av fler laddstationer. Du lämnar anbud på laddstationer inom dessa områden för att ansöka om stöd. Du har möjlighet att få upp till 70 procent av investeringskostnaden i stöd. De bästa anbuden i ett geografiskt område har möjlighet att få stöd.

Den 18–29 september kan du lämna in ditt anbud. En särskild förutsättning i höst är att Naturvårdsverket endast kommer ta emot anbud för projekt som klarar att bli slutförda senast 30 juni 2024.

Laddning för allmänheten – publik laddinfrastruktur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Klimatklivet – stöd för icke-publik laddning för transportfordon i egen verksamhet

Stöd från Klimatklivet kan också beviljas till icke-publika laddstationer, det vill säga laddstationer som används i den egna verksamheten. Åtgärden får dock inte uppfylla förutsättningar för att ges bidrag från ”Ladda bilen”.

Stöd kan till exempel beviljas för investering i laddstationer som ska användas för den egna verksamhetens transportfordon eller skåpbilar, för såväl lätta som tunga fordon. Vid behov kan även energilagring ingå i åtgärden, om den kompletterar effektförsörjningen via elnätet och installeras i syfte att upprätthålla effekt till laddstationen.

Ansökningsperioden är öppen 18–29 september.

Icke-publik laddning, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

För dig som vill söka stöd, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Regionala elektrifieringspiloter – stöd för publik laddinfrastruktur för tunga fordon

Energimyndigheten utlyser högst 350 miljoner kronor i stöd till utbyggnad av publika och strategiskt placerade laddstationer för tunga fordon längs med de större vägarna i Sverige. Stöd kan gå till såväl nya stationer som till uppgradering av redan befintliga. Samfinansiering krävs i olika omfattning beroende på trafikflöden längs vägnätet vid laddstationen.

Utlysningen är en del av programmet för regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter.

Sista ansökningsdag är den 15 september 2023 och laddstationen måste vara klar senast 30 september 2025.

Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Ladda bilen – stöd för laddning för boende och anställda

Ladda bilen är bidraget som gör det möjligt att satsa på laddstationer vid bostäder och arbetsplatser. Bidraget kan sökas av bostadsrättsföreningar, företag och andra organisationer som vill erbjuda laddning för elfordon för boende och anställda. Bidraget kan inte delas ut till privatpersoner. Det kan inte heller gå till laddstationer avsedda för allmänheten eller laddstationer som måste installeras enligt lag, annan författning eller villkor i tillstånd.

Ladda bilen har inga särskilda ansökningsperioder utan det är alltid möjligt att lämna in en ansökan.

Ladda bilen, Naturvårdverket Länk till annan webbplats.

Skattereduktion för grön teknik för privatpersoner

Om du som privatperson ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Skattereduktion för grön teknik ges förutom för installation av laddningspunkt till elfordon till installation av nätanslutet solcellssystem och installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.

Grön teknik, Skatteverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss