Det finns i nuläget inga pengar kvar att söka i den här åtgärden

Om du redan har fått ett beslut om stöd kan du däremot söka utbetalning.

Mer om varför du inte kan söka stödet hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Regionala prioriteringar för Uppsala län

För Uppsala län har länsstyrelsen tagit fram regionala kriterier för att bedöma och prioritera ansökningar om stöd. Du kan läsa mer om dessa kriterier i den regionala handlingsplanen.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet & havs- och fiskeriprogrammet Länk till annan webbplats.

I Uppsala län prioriteras investeringar som:

  • placeras på sulfitjordar
  • placeras där vattenrecipienten har sämre än god ekologisk status (otillfredsställande, dålig, måttlig)
  • placeras där åkermarken har en yta på över 10 hektar
  • kan utgöra visningsobjekt

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Frågor om landsbygdsutveckling

Telefon växel 010-223 30 00