Klimatinvesteringsstöd

Har du en idé som kan bidra till att minska ditt företags klimatpåverkan? Du kan söka investeringsstöd för att utföra åtgärden. Just nu går det inte att söka stöd men Klimatklivet kan komma igång igen senare i år.

Ansökan till Klimatklivet är stängd för tillfället men kan öppna senare i år

Om riksdagen i juni beslutar i enlighet med vårbudgeten så kommer Naturvårdsverket att öppna upp för nya ansökningar till Klimatklivet under andra hälften av 2019. Preliminärt blir det då två ansökningsomgångar, en i augusti och en i oktober.

De åtgärder som hittills beviljats stöd 2015-2018 kommer att få sina pengar utbetalda enligt beslut.

Mer om Klimatklivet hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Uppdaterad: 2019-06-03

Länets energi- och klimatstrategi

Länets klimat- och energistrategi från 2011 uppdateras under 2018, med möjlighet att inkomma med synpunkter till och med den 15 februari 2019. Nuvarande strategi följer rikets fokus på avveckling av fossila energislag i uppvärmning, transport och elproduktion med hänsyn till regionens andra mål inom tillväxt och sociala frågor.

I Uppsala län har klimatklivet bidragit till bland annat installation av över 100 laddplatser för elfordon, samt ökad produktion av biogas och konvertering från oljeuppvärmning till biobränsle på ett flertal gårdar och fastigheter. Din regionala kontakt för stöd och information om programmet är handläggare Aino Inkinen, Klimat- och energi­samordnare. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Uppsala läns nuvarande klimat- och energistrategi från 2011öppnas i nytt fönster

Klimatklivet är ett investeringsstöd för lösningar som minskar växthusgasutsläpp och bidrar till ett klimatsmart samhälle.

Vad kan jag få stöd för?

Naturvårdsverket uppmanar potentiella sökande som vill förbereda nya ansökningar att utgå ifrån de regler som har gällt hittills. Det är möjligt att dessa underlag och beräkningar kan återanvändas i nya ansökningar. Samtidigt ska man som sökande vara medveten om att stödet till viss kan förändras.

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

  • Fasa ut fossil energi.
  • Ta tillvara restvärme.
  • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller fossilfri diesel (HVO).
  • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
  • Installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål.

Åtgärden du söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om stöd ur Klimatklivet i Naturvårdsverkets e-tjänst.

Kontakta Länsstyrelsen om du behöver stöd och råd om ansökan.

Kontakt