Restaurering av betesmarker och slåtterängar

Har du en betesmark eller slåtteräng som är i behov av restaurering? Då kan du söka stöd för åtgärden.

Marken måste vara så igenvuxen att den inte uppfyller villkoren för miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar eller miljöersättningen för fäbodar. Marken ska också ha förutsättningar att efter restaureringen/röjningen kunna ingå i miljöersättning för:

  • betesmarker med särskilda värden
  • slåtterängar med särskilda värden
  • skogsbete
  • alvarbete
  • mosaikbetesmarker
  • gräsfattiga marker
  • fäbodbete med komplementet särskild skötsel

Stöd för restaurering eller röjning

Det finns olika stöd att söka beroende på vad du vill göra.

Om igenväxningen är betydande och det kommer att ta upp till fem år att restaurera marken kan du söka miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar.

Kontakt

Jordbrukarstöd i Uppsala län

Telefon där du når både Jordbruksverket och Länsstyrelsen: 0771-67 00 00