Kompetensutveckling och rådgivning

Länsstyrelsen vill bidra med kompetensutveckling för lantbrukare och företagare på landsbygden. Här samlar vi information om vad vi på länsstyrelsen erbjuder för rådgivning och kompetensutveckling inom miljö- och klimatområdet.

Greppa näringen

Greppa näringen arbetar för att minska lantbrukets miljöpåverkan och samtidigt förbättra lönsamheten i lantbruksföretagen. Du som lantbrukare kan få enskild rådgivning. Läs mer nedan, klicka på rubriken "Greppa näringen i Uppsala län".

Ett rikt odlingslandskap

Länsstyrelsen erbjuder kompetensutveckling i form av rådgivning och/eller gruppaktivitet som bland annat ska öka odlingslandskapets variationsrikedom, skapa förutsättningar för att öka den biologiska mångfalden, synliggöra natur- och kulturmiljöer, ge ökad kunskap om landskapets bevarande.

Ekologisk produktion

Länsstyrelsen erbjuder kompetensutveckling i form av rådgivning och/eller gruppaktivitet som ska bland annat öka kunskapen bland länets lantbruks- och trädgårdsföretagare och djurägare. Rådgivningarna och kompetensutvecklingen ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås, effektiviteten ökar och att måluppfyllelsen förbättras för övriga åtgärder i landsbygdsprogrammet.

Kommersiell rådgivning till lanthandlare

Du som lanthandlare kan få rådgivning för att kunna utföra kommersiell service på landsbygden. Läs mer nedan, under rubriken "Kommersiell rådgivning till lanthandlare".

Smakrik och blomstrande besöksnäring

Du som har ett boende, servering, gårdsbutik eller annan besöksverksamhet på landsbygden kan få rådgivning och gå på kurser. Läs mer Smakrik och blomstrande besöksnäring.

Kostar det någonting att vara med på aktiviteterna?

Kurser, fältvandringar, enskild rådgivning med mera är i de flesta fall gratis.

Kommersiell rådgivning till lanthandlare


Nu kan du som lanthandlare få rådgivning inom nedanstående områden. Rådgivningen kommer att anpassas och fokusera på det som du vill ha hjälp med.

Länsstyrelsen Dalarna leder ett projekt i samverkan med sju län: Uppsala, Örebro, Gävleborg, Västmanland, Värmland och Södermanland. Genom kompetensutveckling med individuellt fokus ska vi stärka lanthandlare som utför kommersiell service på landsbygd, för att på så sätt upprätthålla och utveckla servicen för boende och företag.

Rådgivningen kommer att ske på en lämplig plats bestämd av dig som lanthandlare. Det kan göras med din personalgrupp, individuellt eller tillsammans med andra lanthandlare i grupp. Du bestämmer!

Våra rådgivare är proffs på sitt område och har många års erfarenhet av både rådgivning och arbete inom både lanthandel och ämnesområdena.

 Flera samarbeten för att utveckla landsbygden

Områden där du kan få rådgivning

 • Inköp och distribution
 • Varuexponering
 • Utveckling och diversifiering
 • Företagsekonomiska analyser
 • Energieffektivisering
 • Nytt sätt för service

Kostnad

Du som lanthandlare betalar 30% av totalkostnaden medan projektet som medfinansiär står för 70%.

Kontakta Länsstyrelsen i ditt län för mer information om detta stöd:

www.lansstyrelsen.selänk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Wilhelm Kyrk
Projektledare
E-post Wilhelm.kyrk@lansstyrelsen.se
Telefon 010-225 05 27      

Greppa näringen i Uppsala län

Greppa näringen har funnits i Uppsala län sedan år 2005. Projektet arbetar för att minska lantbrukets miljöpåverkan och samtidigt förbättra lönsamheten i lantbruksföretagen. I länet har vi idag 423 medlemmar varav 371 stycken är rådgivningsmedlemmar.

Vem kan gå med?

Greppa näringen riktar sig till alla lantbrukare i Uppsala län. Särskilt prioriterade för den individuella rådgivningen är lantbrukare med:

 • verksamhet i områden med vattenförekomster som inte uppnår god ekologisk eller kemisk status enligt vattendirektivet
 • mer än 25 djurenheter eller 50 hektar åkermark
 • verksamhet inom vattenskyddsområden
 • specialodlingar, exempelvis grönsaker.

Enskild rådgivning

Rådgivningen startar alltid med ett första besök, då du och rådgivaren går igenom gårdens förutsättningar och tar fram en rådgivningsplan. Då gör vi också en växtnäringsbalans tillsammans och kan till exempel se över Miljöhusesynen.

Målsättningen är att varje gård ska få sina inplanerade rådgivningar utförda under det kommande året. Rådgivningen är indelad i olika moduler. I Uppsala kan du, förutom startrådgivning, välja mellan ett stort antal moduler. Läs gärna mer i vår broschyr nedan samt här på Greppa Näringens webbplats!

Anmälningsblankett till Greppa NäringenPDF

Rådgivningen är kostnadsfri, utom energikollen där lantbrukaren betalar 10 % av rådgivningskostnaden.

Gruppaktiviteter, bland annat följande: 

I form av fältvandring: åtgärder för ökad skörd och minskade växtnäringsförluster, underhåll av öppna diken, viltskador.

I form av kurser: bättre grovfoder till mjölk- och köttgårdar, ekonomisk, biologisk klimatsmart vallodling, smarta bygglösningar och utfodringsstrategi, mellan grödor i växtföljden.

Är du intresserad av rådgivning, kurs eller fältvandring – hör av er till följande rådgivningsföretag samt till länsstyrelsen!

 

Konsultföretag och kontaktinformation. Avtal januari 2019 – januari 2021

Kontaktuppgifter till rådgivningsföretagen

HS Konsult AB

Victoria Thuillier, 070-236 25 45, victoria.thuillier@hushallningssallskapet.se

Susanne Eriksson, 018-560405, hskonsult@hushallningssallskapet.se

Matilda Schmidt, 070-648 19 41, matilda.schmidt@hushallningssallskapet.se

Gruppaktiviteter i form av kurser, fältvandringar och/eller studiebesök: fältvandringar och kurser.

Fastighetskompetens i riket AB

Mia Lindkvist, 072-145 32 62, mia@miaslantbruksradgivning.se

Gruppaktiviteter i form av kurser, fältvandringar och/eller studiebesök: fältvandringar.

Råby Konsult

Charlotte Åkerlind, 073-41001442, charlotte@rabykonsult.se

Gruppaktiviteter i form av kurser, fältvandringar och/eller studiebesök: fältvandringar och kurser.

Svenska Lantmännen (VästRåd)

Niclas Sjöholm, 010-5563858, niclas.sjoholm@lantmannen.com

Växa Sverige

Adam Stål, 010-4710202/0732008496, Adam.Stal@vxa.se

Cecilia Palmén, 010-4710783, 0706-21 82 91, cecilia.palmen@vxa.se

Ylva Andersson

Ylva andersson, 070-4328426, mail@ylvaandersson.se

Vi erbjuder kostnadsfria kurser, fältvandringar och rådgivning för dig som är lantbrukare, markägare eller är intresserad av odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

Exempel på kurser

 • Rådgivningar som anpassas till din egen gård, till exempel åtgärder som gynnar biologisk mångfald, underhåll av diken, hamling, och skötsel av betesmarker.
 • Kompetensutveckling i form av fältvandringar och kurser, bland annat om att identifiera skyddsvärda miljöer, bygga trägärdesgård, hur nå hög skinnkvalitet, i kombination med betesmark med höga naturvärden, ekologiska fokusarealer för bördigheter och biologiskmångfald och Restaurering av betesmarker och slåtterängar

Är du intresserad av rådgivning, kurs eller fältvandring – hör av er till följande rådgivningsföretag samt till länsstyrelsen!


Konsultföretag och kontaktinformation. Avtal januari 2019 – januari 2021

Kontaktuppgifter till rådgivningsföretagen

HS Konsult AB

Victoria Thuillier, 070-236 25 45, victoria.thuillier@hushallningssallskapet.se

Susanne Eriksson, 018-560405, hskonsult@hushallningssallskapet.se

Gruppaktiviteter i form av kurser, fältvandringar och/eller studiebesök: fältvandringar och kurser.

Lundby Landskapasvård

Niklas Bengtsson, 070-6939928, lundby.niklas@gmail.com

Rune Stenholm Jakobsen

Rune Stenholm Jakobsen, 070-7287974, naturvarden@gmail.com

Ekologisk produktion ska bedrivas i en sådan omfattning och med metoder möta samhällets efterfrågan på ekologiska produkter. Ekologiska livsmedel har ett mervärde genom att förbättra folkhälsa, djurvälfärd samt klimat- och miljöeffekter

Vi erbjuder kostnadsfrikurser, fältvandringar och rådgivning för dig som är lantbruksföretagare, trädgårdsföretagare som producerar ekologiskt eller tänker ställa om sin produktion och konsumenter. Exempel på:

 • Rådgivningar som anpassar till din egen gård och eller i grupp kan vara bland annat, grönsaksodling, Ekologiska kalvkampen (dödlighet) inom mjölkproduktion, och omställningsrådgivning till växtodling och växtodling och djurgårdar.
 • Kompetensutveckling i form av fältvandringar och kurser bland annat om: Växtföljd i det nya klimatet i ekologisk odling, rapsodling i ekologisk produktion, omställning ekologisk mjölkproduktion, och gödselseparering och/eller sprida stallgödsel utan packning – tunna vs matarslang

Är du intresserad av rådgivning, kurs eller fältvandring – hör av er till följande rådgivningsföretag samt Länsstyrelsen!

 

Konsultföretag och kontaktinformation. Avtal januari 2019 – januari 2021

Kontaktuppgifter till rådgivningsföretagen

HS Konsult

Victoria Thuillier, 070-236 25 45, victoria.thuillier@hushallningssallskapet.se

Susanne Eriksson, 018-560405, hskonsult@hushallningssallskapet.se

Olof Olsson, 0290-336 15, 076-778 40 38, olof.olsson@hushallningssallskapet.se

Gruppaktiviteter i form av kurser, fältvandringar och/eller studiebesök: fältvandringar och kurser.

Fastighetskompetens i riket AB

Mia Lindkvist, 072-145 32 62, mia@miaslantbruksradgivning.se

Gruppaktiviteter i form av kurser, fältvandringar och/eller studiebesök: fältvandringar.

Svenska Lantmännen (VästRåd)

Niclas Sjöholm, 010-5563858, niclas.sjoholm@lantmannen.com

Gruppaktiviteter i form av kurser, fältvandringar och/eller studiebesök: fältvandringar och kurser.

Växa Sverige

Adam Stål, 010-4710202/0732008496, Adam.Stal@vxa.se

Cecilia Palmén, 010-4710783, 0706-21 82 91, cecilia.palmen@vxa.se

Ylva Andersson

Ylva andersson, 070-4328426, mail@ylvaandersson.se

Logotyper, EU logga och länsstyrelsen

Kontakt