Verksamhet med djur

Ibland behöver du tillstånd från Länsstyrelsen för att ha djur, till exempel då du vill ha många hundar eller hästar. Du behöver också tillstånd om du har en yrkesmässig verksamhet. Detta är tillstånd enligt djurskyddslagen §16. Gör gärna din ansökan elektroniskt via Länsstyrelsens e-tjänst.

Hundar, katter, hästar

Du kan behöva tillstånd från Länsstyrelsen om du vill

  • ha många sällskapsdjur eller hästar
  • föda upp hund och katt eller hästar
  • sälja, hyra ut (upplåta), förvara eller utfodra sällskapsdjur eller hästar
  • föda upp pälsdjur

Du måste alltid ha tillstånd för att föda upp djur som ska säljas som foderdjur.

Gör ansökan i vår e-tjänst

Gör din ansökan om tillstånd för verksamhet med djur i vår e-tjänst.

Kontaktpersoner på länsstyrelsen

Hund och katt
Nina Konstenius, djurskyddshandläggare 
nina.konstenius@lansstyrelsen.se, tel 010-223 33 40

Häst
Catarina Lehman, djurskyddshandläggare 
catarina.lehman@lansstyrelsen.se, tel 010-223 32 86

Andra sällskapsdjur än hund och katt
Anneli Olarsbo, djurskyddshandläggare
anneli.olarsbo@lansstyrelsen.se, tel 010-223 33 23

Kaniner, fiskar, ormar och zoobutiker

För andra sällskapsdjur än hund och katt (till exempel kaniner, fiskar eller ormar) behöver du tillstånd för upplåtande och för förvaring eller utfodring. Du behöver tillstånd om det är en större verksamhet, alltså om det gäller:

  • upplåtande och förvaring eller utfodring av sex eller fler kaniner eller illrar per år,
  • upplåtande och förvaring eller utfodring av gnagare, fåglar, reptiler, groddjur eller fiskar i verksamheten omfattar sex eller fler förvaringsutrymmen såsom burar, akvarier, terrarier eller liknande per år.

Även om du inte behöver tillstånd från Länsstyrelsen kan du behöva tillstånd från din kommun Det gäller till exempel om du vill ha orm eller höns i tätbebyggt område. Kontakta din kommun för att få veta vad som gäller där du bor.

Tillstånd enligt artskyddsförordningen

Du kan också behöva tillstånd enligt artskyddsförordningen. Säljer du B-listade djur behöver du också söka tillstånd enligt Artskyddsförordningen 26§.

Kontakt