Publiceringsdatum: 10 juli 2018

Eldningsförbud i Uppsala län

Skorgsbrand - Länsstyrelsen i Uppsala län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Uppsala län. Hög brandrisk råder i skog och mark.


The County Administrative Board has decided on a ban on the lighting of fires in Uppsala county. Significant risk of fire prevails in the territory.

Förbudet omfattar hela Uppsala län från och med den 10 juli och varar tills vidare från kl. 13.00.

Gäller även på vid särskilt iordningsställda grillplatser. Grillning på egen tomt omfattas inte av förbudet.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Läs också om torkan i Uppsala län.

Kontakt