Publiceringsdatum: 29 maj 2018

Eldningsförbud i Uppsala län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Uppsala län. Hög brandrisk råder i skog och mark.


The County Administrative Board has decided on a ban on the lighting of fires in Uppsala county. Significant risk of fire prevails in the territory.

Förbudet omfattar hela Uppsala län från och med den 17 maj och varar tills vidare.

När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppmanar i ett myndighetsmeddelande allmänheten till stor försiktighet i skog och mark.

Läs myndighetsmeddelande från MSBlänk till annan webbplats

Vid frågor kontakta i första hand länets räddningscentraler:

Räddningscentralen Stockholms län (RCSL)länk till annan webbplats

Storstockholms räddningscentral (SSRC)länk till annan webbplats

Kontakt