26 nov 2018 klocka 18.00 - 21.00

Odling i framtiden

Välkommen på workshop med tema "Efter torkan, men med fokus på en bra höst". Mycket arbete för lantbrukare fokuserar på att optimera nuet, göra rätt och följa med. Men framtiden handlar också om utveckling och nytänkande. Varmt välkommen på workshop den 26 i Vendels bygdegård eller den 27 november i Litslena bygdegård.  

I workshoppen diskuterar vi utveckling för växtodling och hur du kan utveckla din gård. Det finns hjälpmedel så som kalkyler och metoder att använda så som

 1. Checklistor .
 2. Kalkyler för odlingssystem
 3. Metoder som noll- och pilotrutor
 4. System för uppföljning av kväve- och fosforhushållning

Under kvällen kommer även följande frågor diskuteras:

 • Jordbruket är grunden för civilisationen
 • Produktion – hållbarhet
 • Höga skördar – markvård
 • Mer biologi – mindre kemi
 • Räkna - anpassa
 • Win-Win – bl a trädgård
 • Glyfosat i framtiden
 • Conservation Agriculture, att plöja – inte plöja och om tumstocken - ett komplement till satelliten?

I diskussionerna medverkar: Göte Bertilsson, Greengard, Dave Servin, Agri Växt och Lars Törner, LT-Miljö deltar

Mer information

För mer information ring: Göte Bertilsson 072-3734446 eller Dave Servin 070-5453091

Anmälan

Anmäld dig till lars@ltmiljo.se senast den 22 november.

Träffen är en del i Länsstyrelsen upphandlade rådgivning inom greppanäringen och finansieras av Landsbygdsprogrammet. 

VAR: Vendels Bygdegård

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 nov 2018

Kontakt