23- 24 apr 2020 klocka 10.45 - 13.15

Knivstakonferensen 2020

Knivstakonferensen 2020

Uppsala läns regionala miljö- och klimatkonferens. Boka in konferensen den 23-24 april 2020 i din kalender redan nu. Två dagar, från lunch till lunch, med föredrag, diskussioner, inspiration och samverkan. Konferensen genomförs till självkostnadspris.

Tema: Hållbar samhällsutveckling inom fokusområdena klimat, vatten och biologisk mångfald.

Föredragshållare: Du möter bland andra Johanna Sandahllänk till annan webbplats, ordförande Naturskyddsföreningen, Magnus Halllänk till annan webbplats, vd och koncernchef Vattenfall och Jakob Granitlänk till annan webbplats, gd för Havs- och vattenmyndigheten.

Program 23 april 2020

10.45 Avfärd från Uppsala, guidad busstur genom Bergsbrunna.

12.00 Lunch, Krusenbergs herrgård.

13.00 Välkomna och praktikaliteter, Göran Enander landshövding.

13.15 Hållbar samhällsutveckling - möjligheter och utmaningar, Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

14.00 Trängsel i elnätet - effektbehov i länet, Anna Karlsson, klimat och energisamordnare, Länsstyrelsen Uppsala län.

14.20 Kaffepaus.

14.50 Hur kan näringslivet bidra till hållbar samhällsutveckling, Magnus Hall vd och koncernchef Vattenfall.

15.50 Paus.

16.00 Uppsalapaketet - vad innehåller det och vilka målkonfliker finns, Karin Lindeberg, Länsstyrelsen i Uppsala län, Gabriella Burel, Uppsala kommun, Pelle Mikaelsson, Knivsta kommun, projektledare för respektive organisationsarbete med Uppsalapaketet.

16.45 Konkreta lösningar för den moderna staden - exempel från STUNS-energi och White. Hans Nyhlén, verksamhetschef STUNS-energi, Martin Ehn Hillberg, kontorschef White.

17.30 Dagen avslutas.

18.30 Gemensam middag.

Program 24 april 2020

8.00 Inledning och sammanfattning från gårdagen.

8.15 Kan vi kompensera för den natur som försvinner, Cajsa Björkén, konsult Ecogain.

9.00 Skydd av natur - en förutsättning för att bevara biologisk mångfald, Claes Svedlindh, avdelningschef Naturvårdsverket.

9.30 Kaffepaus.

10.00 Vatten som nationellt värdefull resurs i samhällsplanering, Jakob Granit, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten.

10.45 Miljöanpassning av vattenkraft i Uppsala län - effekten av Nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP), Daniel Melin, vattenhandläggare, Länsstyrelsen Uppsala län.

11.00 Hur får vi invånarna i den nya staden att trivas med också agera miljö- och klimatsmart, Terry Hartig, professor Uppsala universitet.

11.45 Avslutning och sammanfattning.

12.00 Lunch, Krusenbergs herrgård.

13.15 Avfärd med buss mot Uppsala.

Anmäl dig här

Begränsade antal platser

Antalet platser och övernattningsrum på konferensen är begränsat. Länsstyrelsen kan komma att fördela platserna för att ge flera organisationer möjlighet att delta. Din plats bekräftas efter sista anmälningsdag och i samband med det skickas information om betalning.

När din plats har bekräftats är anmälan bindande. Vid förhinder kan platsen dock överlåtas till någon annan i din organisation

VAR: Krusenbergs herrgård utanför Knivsta.

KOSTNAD: Självkostnadspris

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 mar 2020

Kontakt

Kontakta Knivstakonferensen