19 mar 2020 klocka 00.00 - 00.00

Fortbildningskurser i användning av växtskyddsmedel Klass 1L och 2L - 19 mars


Traktor på en åker

Länsstyrelsen i Uppsala län ordnar fortbildningskurser med inriktning utomhus/lantbruk vid tre tillfällen 2020. Förläng din behörighet att använda växtskyddsmedel Klass 1L och 2L genom en dags fortbildningskurs.

Målgrupp och förkunskapskrav

Fortbildningskurs för dig som behöver förlänga din behörighet för användning av växtskyddsmedel klass 1 L och 2 L. Du kan gå kursen om du har en giltig behörighet som går ut 2020-05-31 eller 2021-05-31. De vars behörighet går ut under 2020 får fem års förlängd behörighet. De vars behörighet går ut under 2021 får sex års förlängning ifall man går kursen under 2020.

VAR: Danmarks bygdegård, Danmark, Uppsala.

KOSTNAD: Kursavgiften är 2 900 kr (exkl. moms). Kursmaterial, mat och fika ingår i kursavgiften. Faktureras efter avslutad kurs.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 feb 2020

Kontakt