17 jan 2020 klocka 00.00 - 00.00

Med uppehålls­till­stånd för studier

Studier

Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in till en utbildningsdag med fokus på personer med uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Syftet med utbildningsdagen är att höja kunskapsnivån kring förutsättningarna för denna grupp i länet samt behovet av förebyggande arbete för att möta de utmaningar som målgruppen står inför.

Målgruppn för utbildningsdagen är skolpersonal, socialtjänstpersonal, civilsamhällesaktörer samt andra funktioner som har kontakt med ungdomar vars uppehållstillstånd stödjer sig på gymnasielagen.

Fokus för dagen är på de särskilda riskfaktorerna som aktualiseras för målgruppen, de legala förutsättningarna för deras uppehållstillstånd samt vikten av att målgruppen får kunskap om återvändande. Flera civilsamhällesorganisationer som har kontakt med målgruppen i länet kommer även berätta om vad de möter i sin verksamhet.

Anmälan

Fyll i formuläret nedan. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela deltagandet mellan relevanta organisationer vid behov.

Vid frågor vänligen kontakta Malin Eklund. Se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Program

09:00-09.15 Inledning, Länsstyrelsen

09.15-10.05 Nationell samordning av arbete mot sexuell exploatering och
människohandel med barn och unga, Catrin Sandman,
Kvalificerad utredare, Jämställdhetsmyndigheten.

Catrin Sandman arbetar som kvalificerad utredare på Jämställdhets­myndigheten som ansvarar för den nationella samordningen av arbetet mot prostitution och människohandel. Catrin kommer berätta om hur den nationella samordningen genomförs, till exempel genom samordning av Nationellt metodstödsteam och Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel, samt de särskilda åtaganden Sverige har när det gäller att tillgodose skydd- och stöd för offer för människohandel i Sverige.

10.05-10.20 Fika

10:20-11:20 Förlängning nu och vid nästa tillfälle? Annica Ring, expert Migrationsverket

11.20-12.30 Uppehållstillstånd för studier: kommunens ansvar i fråga om
utbildning, boende och försörjning, Mia Hemmestad, Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Många har fått ett första uppehållstillstånd på grund av studier och söker nu förlängt uppehållstillstånd. Ungdomarna är beroende av att studera och fullfölja vissa utbildningar för att få stanna i Sverige, i annat fall får de avslag. Hur ska skolans personal tänka och förhålla sig till reglerna om uppehålls­tillstånd?

Mia Hemmestad går igenom vilka skyldigheter kommunen har utifrån skollagen och andra författningar och jämför hur de förhåller sig till reglerna om uppehållstillstånd. Hemmestad tar även upp frågor kring ekonomiskt och annat stöd från socialtjänsten samt frågor om statlig ersättning kopplat till målgruppen.

12.30-13.20 Lunch

13.20-13.50 Medvandrarskap i utsatthet. Erfarenhet från Emmausprojektet,
Elisabet Berglund, diakon och integrations strateg och Khalil Wali,
socialarbetare, Svenska Kyrkan Uppsala

13.50-14.40 Vad gäller vid avslagsbeslut – att återvända? Annica Ring, expert
Migrationsverket

14.40-15.00 Fika

15.00-15.30 Röda Korsets arbete med återvändande, Britt-Marie Kokonova,
Uppsala Rödakorskrets

15.30-15.50 Mötesplats Uppsala, Uppsala Stadsmission, Kijan Karimi

15.50 Avslut

VAR: Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23 Uppsala

KOSTNAD: Deltagande i konferensen är kostnadsfritt, men vid uteblivet deltagande faktureras en avgift på 500 kronor.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 jan 2020

Anmäl dig

Kontakt