17 dec 2019 klocka 10.00 - 14.30

Ett lärande samtal inom arbetet med det regionala skogsprogrammet

Träd i skogen

Produktionen av skogsråvara måste öka i och med att Sverige går mot en biobaserad ekonomi och ett fossilfritt samhälle. Samtidigt måste miljöhänsyn och olika typer av skydd och avsättningar öka för att uppnå miljömålen. Hur gör vi det?

Som ett första steg bjuder Länsstyrelsen in till ett dialogmöte om hur naturvärden och sociala värden får plats sida vid sida med skogsproduktionen. Hur ser förutsättningarna ut för att nå en ökad samsyn kring vägen framåt? Vad kan göras i vårt län för att nå de jämställda skogspolitiska målen?  

Programmet för dagen kommer att utformas utifrån frågor och inspel inhämtade under startmötet (28/11).

Välkommen med din intresseanmälan. Antalet platser är begränsat och Länsstyrelsen eftersträvar en jämn fördelning mellan intressegrupper och organisationer. Vi förbehåller oss därför rätten att fördela deltagandet bland dem som visar intresse.

Information om det nationella skogsprogrammet hos Skogsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VAR: Scandic Nord, Uppsala.

KOSTNAD: Dagen är kostnadsfri, men din organisation debiteras 500 kronor om du uteblir. Det går bra att ge platsen till en kollega vid förhinder. Anmäl i så fall detta till skogsprogram.uppsala@lansstyrelsen.se

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 dec 2019

Anmäl dig

Kontakt

Skogsprogram Uppsala