09 dec 2019 klocka 09.00 - 16.00

Tillsammans för ett socialt hållbart mottagande i Uppsala län

Firandet av att bli svensk medborgare.

Länsstyrelsen Uppsala län bjuder in länets aktörer som arbetar med integrationsfrågor till en heldag med fokus på insatser för ett socialt hållbart mottagande i Uppsala län.

Målgruppen för konferensen är de som arbetar med frågor som rör asylsökande,
ensamkommande flyktingbarn och nyanlända i Uppsala län. Konferensen riktar sig till statliga myndigheter, kommuner och civilsamhällets aktörer.

Syftet med konferensen är att möjliggöra för statliga myndigheter, kommuner och civilsamhälle i Uppsala län att mötas och få en gemensam lägesbild av mottagandet i länet. Fokus kommer delvis vara på att lyfta fram utmaningar men även ge möjlighet till dialog om hur vi gemensamt kan arbeta framåt för att stärka mottagandet i länet. Utgångspunkten för konferensen är länsstyrelsens möjlighet att bevilja statsbidrag till insatser och projekt som främjar integration och motverkar passivisering under asyltiden.

Förmiddagen kommer ägnas åt att dels lyfta blicken i ett bredare globalt perspektiv och särskilt belysa migrationens koppling till mänskliga rättigheter. Vi kommer också
under förmiddagen ge regional statistik och aktuell lägesbild för mottagandet i länet.
Eftermiddagen inleds med goda exempel på projekt och insatser och vi avslutar dagen med en gemensam workshop där möjlighet till dialog kommer ges till de som deltar vid konferensen.

Föreläser under dagen gör bland annat Uppsala Universitet, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Program

09.00-09.15 Länsstyrelsen inleder konferensen

09:15-10:00 Om integration, mänskliga rättigheter och demokrati.
Elena Namli, professor i etik vid Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och undervisar i bland annat Mänskliga rättigheter.

10:00-10:15 Fika

10.15-11.00 Omvärldsanalys.
Helena Carlestam, Senioranalytiker vid Migrationsverket.

11.00-12.00 Regional lägesbild av flyktingmottagandet och etablering Uppsala län.
Shima Bagheri Niko, Regionexpert Migrationsverket Region Mitt.
Elke Lehmann, Projekt- och samverkanssamordnare Arbetsförmedlingen.
Yevgeniya Averhed, integrationshandläggare Länsstyrelsen Uppsala län.

12:00-13:00 Lunch.

13:00-14:00 Inspirationspass med goda exempel.
Torbjörn Messing, Särskilt sakkunnig jämställdhet Länsstyrelsen Västmanland, projektmedarbetare i projektet Kvinna in i Sverige.

Det av Europeiska Socialfonden (ESF) beviljade projektet Kvinna in i Sverige startade 15 januari 2019. Målgruppen för projektet utgörs av utrikes födda kvinnor som står långt från arbetsmarknad eller studier.

Syftet med projektet är att deltagande kvinnor etableras i samhället och närmar sig sysselsättning, studier eller arbete. Projektet Kvinna in i Sverige kommer att involvera 200 deltagare i Sala, Köpings, Norbergs, Fagersta och Skinnskattebergs kommuner.

Tomas Lindquist, Stadsdelsutvecklare Hyresbostäder Norrköping, berättar tillsammans med projektmedarbetare om Portalen.

Portalen är ett projekt som drivs i samverkan mellan fem olika parter: Hyresbostäder, Norrköpings kommun, Svenska Kyrkan i Norrköping, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Marieborgs Folkhögskola. Det primära syftet med verksamheten är att få ut fler människor i egen försörjning och bidra till en mer effektiv integration. Portalen har funnits i Hageby sedan 2011 och har sedan dess haft över 1000 personer som deltagit i verksamheten.

14:00-14:20 Fika.

14:20-15:50 Workshop.

15:50-16:00 Sammanfattning och avslut.

VAR: Clarion Hotel Gillet Uppsala, Dragarbrunnsgatan 23

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt