05 dec 2019 klocka 09.00 - 12.00

Tematräff strandskydd för länets strandskydds­handläggare

Strand

Länsstyrelsen anordnar en träff för de som arbetar med strandskydd i länet.

Programmet är inte helt klart. Några frågor som kommer att tas upp under dagen är tomtplatsavgränsning, ersättningsbryggor och ersättningsbyggnader, länsstyrelsens strandskyddsskikt och lite statistik.

Program

9:00 Välkomna.

Länsstyrelsen presenterar statistik från 2019 samt går igenom vilka handlingar som behöver finnas med i ett strandskyddsärende som skickas till länsstyrelsen.

Strandskydd i skyddade områden samt strandskydd och vattenverksamhet

10:10 Fika.

Tomtplatsavgränsning, ersättningsbyggnader och avgöranden

Kunskapsläget om miljöeffekter av bryggor och muddringar, Sofia Wikström, docent i marin ekologi vid Stockholms universitet, medförfattare till rapporten från havsmiljöinstitutet "Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige".

12:00 Avslut

VAR: Scandic Uplandia, Uppsala

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt