22 jan 2020 klocka 09.00 - 12.00

Regional utbildning om likabehandling av romer på bostads­marknaden

Hus i Uppsala stad

I samverkan med Boverket och Uppsala kommun bjuder Länsstyrelsen Uppsala län in till en regional utbildning om romsk inkludering och likabehandling av romer på bostadsmarknaden.

Syftet med förmiddagen är att bidra till att motverka antiziganism och diskriminering av romer på bostadsmarknaden. Bostadsförhållanden påverkar individers möjligheter till arbete och utbildning samt barnens rätt och möjligheter till en stabil skolgång.

Ett av sex mål i strategin för romsk inkludering är att arbeta för att minska diskrimineringen av romer på bostadsmarknaden och att romer ska ha en likvärdig tillgång till bostad som övriga befolkningen. Boverket är den myndighet som har i uppdrag att öka kunskapen om romers situation på bostadsmarknaden samt motverka diskriminering.

Utbildningen riktar sig till kommunal- eller privatägda företag som har hyresrätter och/eller bostadsrätter samt till tjänstepersoner och politiker inom samhällsbyggnad eller motsvarande.

Program kommer inom kort.

Boverket har i uppdrag att i samarbete med romska representanter för och företrädare för fastighetsägare och hyresvärdar genomföra kunskapshöjande insatser för att motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden.

Länsstyrelserna ska verka för att nationella mål får genomslag på lokal och regional nivå, inklusive målet för den nationella minoritetspolitiken och det nationella målet för mänskliga rättigheter. Likaså ska länsstyrelserna redovisa hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har tillämpats i länsstyrelsernas interna och externa arbete.

Uppsala kommun är en av fem utvecklingskommuner för romsk inkludering i Sverige. Arbetet präglas av romsk delaktighet och inflytande och säkerställande att nationella minoriteten romer får tillgång till sina mänskliga rättigheter och inte drabbas av diskriminering och antiziganism.

VAR: Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17, Uppsala, Lokal: Oden.

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri. Länsstyrelsen Uppsala län står för fika.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 jan 2020

Anmäl dig

Kontakt