28 nov 2019 klocka 09.00 - 16.00

En dag om det regionala skogs­programmet

Grön mossa i skog

Kom och bidra med dina idéer om vad ett skogsprogram för Uppsala län ska innehålla! Under dagen gör vi nedslag i några av det nationella skogsprogrammets fokusområden och diskuterar vad de kan innebära ur ett regionalt perspektiv.

Dagen riktar sig till alla med intresse i och för skogen. Vi varvar föreläsningar med workshops och räknar med aktiva deltagare.
Du är varmt välkommen oavsett om du jobbar på ett skogsföretag eller med träförädling, nyttjar skogen för rekreation, är skogsägare, jägare, driver ett naturturismföretag eller är engagerad i en naturvårdsorganisation.

Frågor ställs till skogsprogram.uppsala@lansstyrelsen.se

Det nationella skogsprogrammet tar sin utgångspunkt i skogens ekonomiska, sociala och miljömässiga värden och syftar till att skapa ökad samsyn.
Skogsprogrammets vision är att ”Skogen, det gröna guldet ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Skogsprogrammet har fem fokusområden, vars mål bidrar till att nå visionen:

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta, Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass, Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete. Visionen, Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.


På regeringens webbplats finns samlad information om det nationella skogsprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De regionala skogsprogrammen ska bidra till genomförandet av det nationella programmets vision och mål. Framtagandet ska ske i nära samarbete och samverkan mellan t ex myndigheter, regioner, kommuner, näringsliv, universitet, högskolor och intresseorganisationer.

De regionala skogsprogrammen är tänkta att skapa förutsättningar för en långsiktig och strategisk samverkan mellan intressenter på regional nivå som vill bidra till skogsprogrammets genomförande.

Information om det nationella skogsprogrammet hos Skogsstyrelsen finns på sidan Regionala skogsstrategierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Workshopparna under startmötet kommer att handla om regionala förutsättningar och ska ge underlag för vidare arbete med regionalisering av skogsprogrammet i Uppsala län.

Program för startmötet

Facilitator: Malin von Essen, Malin von Essen AB.

Fika serveras från klockan 9.00.

Kl. 9.30 Välkommen! Johan von Knorring, länsråd.

kl. 9.40 Presentation av deltagare, mötesramar och arbetsformer.

kl. 10.15 Pass 1, bestående av:

 • Mångbruk av skog för fler jobb och tillväxt i hela landet.
  Ola Engelmark, ordförande för föreningen Skogens mångbruk
 • Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass.
  Anna Wiberg, programchef för Bioinnovation
 • Workshop (välj ”Mångbruk …” eller ”Innovationer …”)
  Gruppvis arbete utifrån frågeställningar för respektive fokusområde.

kl. 12.00 Lunch

kl. 13.00 Pass 2, bestående av:

 • Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta.
  Rolf Björheden, seniorforskare (professor) Skogforsk,
  Anders Dahlberg, professor SLU.
 • Workshop
  Gruppvis arbete utifrån frågeställningar för fokusområdet.
 • Cirka kl. 14.30. Eftermiddagsfika serveras.
 • Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.
 • Workshop
  Gruppvis arbete utifrån frågeställningar för fokusområdet.

16.00 Dagen avslutas.

VAR: Scandic Nord, Uppsala.

KOSTNAD: Dagen är kostnadsfri, men din organisation debiteras 500 kronor om du uteblir. Det går bra att ge platsen till en kollega vid förhinder. Anmäl i så fall detta till skogsprogram.uppsala@lansstyrelsen.se

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt

Skogsprogram Uppsala