25 nov 2019 klocka 09.00 - 12.00

Varmt välkommen till en workshop om psykisk (o)hälsa

Nedstämd, ohälsa

Syftet med dagen är att öka kunskapen om psykisk ohälsa bland nyanlända med särskilt fokus på läget i Uppsala län. Du får även möjlighet att få en överblick om hur vården jobbar med frågan samt om kontaktvägar till vården.

Länsstyrelsen har tillsammans med länets kommuner, Region Uppsala och centrala statliga myndigheter inom integrationsområdet tagit fram en regional överenskommelse om integration och etablering. Överenskommelsen innehåller tre övergripande samverkansområden: Bosättning och Mottagande; Arbete och Utbildning samt Hälsa.

Inom varje samverkansområde finns fastställda mål som ska uppnås genom länsövergripande samverkan. Förslag på aktiviteter för att uppnå dessa mål ska anges i en handlingsplan för varje samverkansområde. Workshoppen organiseras inom ramen för genomförandet av aktiviteter i Regional överenskommelse om integration och etablering, RÖK.

Målgruppen för workshopen är strateger, chefer och handläggare med övergripande ansvar/uppgifter inom integrationsområdet på kommunal nivå eller inom statliga myndigheter samt representanter från civilsamhället.

Medverkande: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala Universitet, Enheten för transkulturell psykiatri på Region Uppsala, Röda korset med flera.

Agenda

09.00–09.10 Välkomna och presentation av RÖK målen kring ”Hälsa”, Yevgeniya Averhed, Länsstyrelsen i Uppsala län

09.10–09.30 Barn som en del av familjen, ett helhetskoncept, Niklas Möller—Röda korset

09.30—10.00 Teaching Recovery Techniques, ett steg på vägen till flyktingbarns psykisk hälsa, Anna Sarkadi, Uppsala universitet

10.00-10.20 Projekt Horisont, Samordning och samverkan i vårdkedjan för nyanlända, Manuel Fernandez, Nära vård och hälsa – Region Uppsala

10.20-10.35 Paus

10.35-10.55 Region Uppsalas arbete med psykisk (o)hälsa, Patricia Lundén, Gottsunda vårdcentral, Region Uppsala

10.55-11.10 En personlig berättelse, Barne Ahmad Hassan

11.10-11.50 Workshop och arbete i mindre grupper

11.50-12.00 Reflektioner från dagen och nästa steg

VAR: Park Inn, Storgatan 30, Uppsala

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt