06 nov 2019 klocka 14.45 - 17.30

Partnerskapet för landsbygds­utveckling

Vattendroppe på brunt blad

Länets partnerskap arbetar tillsammans med länsstyrelsen för att utforma och genomföra den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet. Samarbetet inom partnerskapet pågår under hela programperioden 2014-2020 och ska behandla frågor som berör programmens olika delar bland annat en årlig revision av handlingsplanen.

På mötet den 6 november kommer arbetet med Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län att presenteras. Det blir information om projektet, vattenresurserna i Uppsala län och framtida vattenbehov inom olika sektorer.

Programmet innehåller även aktuellt läge inom landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet samt en presentaion av tidsplanen för revideringen av den regionala handlingsplanen inför 2020.

ProgramPDF

Presentationer från mötet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Länsstyrelsernas arbete med EUs framtida gemensamma jordbrukspolitik.pdf 1.1 MB 2019-11-13 16.04
Lägesrapport Landsbygdsprogrammet.pdf 517.8 kB 2019-11-13 16.05
Länsstyrelsens övergripande prioriteringar 2020.pdf 209 kB 2019-11-13 16.06
Revidering av regional handlingsplan till 2020.pdf 345 kB 2019-11-13 16.08
Regional utvecklingsstrategi.pdf 1 MB 2019-11-19 14.30
Långsiktig vattenförsörjning i stad och land i Uppsala län.pdf 2.2 MB 2019-11-19 14.31

VAR: Länsstyrelsen Uppsala län, Bäverns gränd 17, Uppsala, Lokal Oden.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt