04 dec 2019 klocka 09.00 - 16.00

Utbildningsdag om maskulinitet med fokus på barn och unga

Bodybuilder

Länsstyrelsen Uppsala län bjuder in till en utbildningsdag om maskulinitet och manlighetsidealens påverkan på pojkar och flickor, tjejer och killar.

Dagen kommer att handla om att motverka könsdiskriminering som en del i det våldsförebyggande arbetet och rätten till ett liv fritt från våld, vilket innefattar att motverka könsbaserade stereotyper, maktobalanser, ojämlikhet och diskriminering inom bland annat idrotten och skolan.

Målgrupp: Personer som i Uppsala län arbetar för och/eller med barn och unga.

Program

09:00 Fika

09:30 Inledning, Länsstyrelsen Uppsala län hälsar välkomna

09:45 Maskulinitet, normer och våldsprevention med fokus på barn och unga. Peter Söderström, föreläsare, sociolog och driver företaget Gender Equality vision

11:30 Lunch

12:15 Manlighetsideal, idrott och unga. Daniel Alsarve, forskare Örebro universitet

13:45 Fika

14:15 Maskulinitet, pojkar och betyg. Emma Leijnse, journalist och författare

15.45-16.00 Summering av dagen

Om det är fullt?

Det går att ställa sig på reservlista genom att maila till: sabina.carlsson@lansstyrelsen.se

VAR: Elite Hotel Academia, Suttungs gränd 6 i Uppsala.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt