20 nov 2019 klocka 09.00 - 16.00

Seminarium om våtmarker och grundvatten

Våtmark

Välkommen till ett seminarium om Geohydrologi kopplat till våtmarker med underlag och tips från SGU – 20 november 2019. Marina Becher och David Eveborg från Sveriges geologiska undersökning (SGU) besöker oss inom ramen för våtmarkssatsningen och sitt koncept ”låna en hydrogeolog”.

Våtmarkssatsningens syfte är att finansiera åtgärder kopplade till våtmarker där det finns potential att öka tillskottet till grundvattnet eller potential att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflödena.

SGU kommer att berätta om hydrogeologi, grundvattenbildning, geologiska kartunderlag och data med mera.

Besöket riktar sig främst till tjänstemän på Länsstyrelsen och länets kommuner som på olika sätt jobbar med vatten, vattenhushållning och våtmarker.

Programmet börjar kl. 9.00 och avslutas kl. 16.00.

VAR: Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala

KOSTNAD: Seminariet är kostnadsfritt och Länsstyrelsen bjuder på fika.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 06 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt