07 nov 2019 klocka 08.30 - 16.00

Länsstyrelsens tematräff  för länets detalj- och översiktsplanerare

Tematräff  för länets detalj- och översiktsplanerare.

Länsstyrelsen bjuder in till en dag om planbestämmelser och planens syfte samt buller i planeringen och hur buller påverkar vår hälsa. Dagen är också ett tillfälle att träffa andra planerare i länet, att bygga nätverk och utbyta erfarenheter.

Preliminärt program

8.30 Kaffe och morgonmingel.

9.00 Programmet börjar.

Planbestämmelser, planens syfte och villkor i detaljplan.

Fika

Tillägg/ändring eller ny detaljplan.

PBL-kompetens.

12.00 - 13.00 Lunch.

Varför planerar vi för god ljudmiljö? Hälsoeffekter av trafikbuller.

Trafikbullerförordning, rättsfall, buller i planeringen?

PBL kompetens - Var finns vägledning om buller?

Fika

Geotekniska risker i planeringen.

Nytt från länsstyrelsen.

16.00 Avslut.

 

Dokumentation från träffen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Buller och hälsoeffekter - Uppsala universitet.pdf 501.3 kB 2019-11-28 14.17
Detaljplaner-Ändring tillägg upphävande eller ny detaljp - Länsstyrelsen.pdf 179.8 kB 2019-11-28 14.17
Tematräff - information - Länsstyrelsen.pdf 1.4 MB 2019-11-28 14.17
Tematräff för planerare i Uppsala 7 november - Boverket.pdf 8.6 MB 2019-11-28 14.17
Trafikbuller i planeringen - Länsstyrelsen.pdf 173.7 kB 2019-11-28 14.17

VAR: Park Inn, Radisson Blu Hotel, Stationsgatan 4, Uppsala.

KOSTNAD: 400 kronor exlusive moms, faktureras i efterhand.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 okt 2019

Anmäl dig

Kontakt