04 okt 2019 klocka 09.00 - 15.30

Utbildningsdag om hur samhället hanterar barn som bevittnat/­upplevt våld

Ensamt barn och boende

De senaste åren har det skett en stor ökning av anmälningar kring barn som upplevt våld. Lagstiftningen har också förstärkts så att de alltid ska leda till utredning. Det finns också förslag om barn som ska vara i skyddat boende behöver ha ett placeringsbeslut.

Under dagen presenteras den utredning där detta föreslås, och andra aktuella frågor kring barns rättsliga ställning och förslag som kan åtgärdas lokalt utan lagändring.

Program och anmälan finns på Barnombudet i Uppsala län (BOiU) webbplsts. Följ länken i toppen på sidan "Anmäl dig här!" Länsstyrelsen finanseriar detta evenemang.

VAR: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset

KOSTNAD: Kostnadsfritt – lunch på egen hand

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt