28- 29 nov 2019 klocka 06.00 - 11.45

Studiebesök om alternativa odlings- och brukningsmetoder

Plöjd och harvad mark tagen i oktober (bild till vänster),  olika grödor och täkt mark är tagen i november (bild till höger).

Plöjd och harvad mark tagen i oktober (bild till vänster), olika grödor och täkt mark är tagen i november (bild till höger).

Lär dig mer om alternativa odlings- och brukningsmetoder (Conservation agriculture C.A.). Två lantbruksföretag i Halland berättar om sina erfareheter från konventionell och ekologisk produktion.

Välkommen till ett studiebesök som berättar och förklarar produktion av alternativa odlings- och brukningsmetoder(Conservation agriculture, C.A). Två lantbruksföretagare med olika inriktningar (konventionell och ekologisk produktion) praktiserar och delar med sig av sina erfarenheter och goda råd.

Under besöken lär du dig om metodens betydelse och funktion för att bevara den biologiska mångfalden, hushållning av vattenresurser och växtnäring, åtgärder som kan kopplas till klimatanpassningsåtgärder samt energieffektivitet.

Vi besöker även Berte Qvarn Sveriges äldsta familje- företag, som i år fyller 450 år. Du lär dig vikten av diversifierade jordbruksaktiviteter för att bibehålla en hållbar utveckling av landsbygden.

Praktisk information

Dag, tid och plats

Besöksdagarna är den 28 november, klockan 14:30 - 17.00. hos Josef Appell, Skogsbo gård och Vallarödsom är beläget öster om Ängelholm.

Den 29 november, klockan 8:30-11:30 besök hos Philip Hedeng och Håkan Nilsson, Heagårds egendom en bit utanför Halmstad.

Studieresan avslutas med ett besök hos Berte Qvarn, klockan 11.45. Därefter åbörjar vi resan tillbaka till Uppsala.

Kostnad och boende

Deltagandet kostar 300 kronor i det ingår bussresa, besök och fika vid studiebesöket. Du som deltar bokar själv ditt boende. Du bör bo i närområdet, tips på två hotell i Halmstad:

Avresa från Uppsala

Bussen avgår klockan 06.00 den 28 november, samling vid Lindvalls kaffe, Uppsala. Bussen stannar två gånger under resan för frukost och lunch.

Anmälan

Antalet deltagare är begränsad till 30 personer och anmälan är bindande. Anmälan gör du via formuläret längre ned på sidan senast den 18 november.

Inbetalning till länsstyrelsens bankgirokonto 5052-1848. Ange ”Studiebesök om alternativa odlings- och brukningsmetoder

Samarbete

Studeresan till Halland är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Uppsala län och:

Logotyper

VAR: Bussen avgår klockan 06.00 den 28 november, samling vid Lindvalls kaffe, Uppsala.

KOSTNAD: Deltagandet kostar 300 kronor i det ingår bussresa,besök och fika vid studiebesöket. Du som deltar bokarsjälv ditt boende. Inbetalning till länsstyrelsens bankgirokonto 5052-1848. Ange ”Studiebesök om alternativa odlings- och brukningsmetoder”.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 nov 2019

Anmäl dig till bussresan

Kontakt