23- 11 sep okt klocka 14.30 - 15.30

Inbjudan till informations­insats om förlängnings­ansökningar enligt gymnasielagen

Siluetter av två personer och paragrafer i bakgrunden.

Länsstyrelsen Uppsala län bjuder in Migrationsverket vid tre olika tillfällen för att informera länets aktörer om förlängnings­processen för uppehållstillstånd beviljade med stöd av gymnasielagen.

Målgruppen

Studie– och yrkesvägledare, skolpersonal, EKB-handläggare, socialtjänstpersonal, civilsamhällesaktörer samt andra funktioner som har kontakt med ungdomar vars uppehållstillstånd stödjer sig på gymnasielagen.

Syftet

Att ge information kring de kriterier som behöver vara uppfyllda för att beviljas förlängning samt informera om det stöd som finns vid ett eventuellt återvändande.

Bakgrund

Under juli till och med september 2018 kunde ensamkommande unga vuxna ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier även om de tidigare fått avslag på sin asylansökan. För de som fick bifall på sin ansökan gavs ett initialt uppehållstillstånd i 13 månader och möjligheten att ansöka om förlängt uppehållstillstånd för att slutföra sin utbildning.

Agenda

Migrationsverkets expert Annica Ring informerar om förlängningsprocessen samt om det stöd som finns vid ett eventuellt återanvändande.

Anmälan

Anmäl dig endast till en informationsinsats.

  • 23 september 14. 30-16.30. Sista anmälningsdatum 19 september.
  • 23 september 17:00-18.30. Sista anmälningsdatum 19 september.
  • 11 oktober 13.30-15.30. Sista anmälningsdatum 7 oktober.

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela deltagandet mellan relevanta organisationer vid behov.

Vid frågor vänligen kontakta malin.eklund@lansstyrelsen.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 19 september klockan 23.59.
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 19 september klockan 23.59.
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 7 oktober klockan 23.59.

VAR: Länsstyrelsen Uppsala län, Bävern Gränd 17, Uppsala.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt