22 okt 2019 klocka 09.00 - 17.00

Praktisk GIS-workshop för att göra bedömningar kring skyfall, översvämning, skred och erosion

Pusselbild av samhälle

Välkommen på workshop där du får lära dig att arbeta praktiskt med GIS-underlag för att göra klimatanpassningsanalyser.

Temat för workshopen är bland annat kopplat till nya PBL-ändringen, där det bland annat står att;

"... kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra..."

För dig som arbetar inom fysisk planering

Workshopen riktar sig till dig som arbetar inom fysisk planering/stadsplanering, teknik, klimat- eller GIS-samordning. Vi hoppas att workshopen inspirera och tillsammans med dig utveckla en metod att bedöma och analysera förutsättningar, utifrån tillgängligt GIS-underlag som kopplas till skyfall, översvämning, erosion och skred.

Vi arbetar i mindre grupper med lokala fallstudier. Under dagen finns dessutom tid att ställa frågor och diskutera data och analyser med representanter från bland andra Lantmäteriet, MSB, SGI, samt personal från Länsstyrelsen Uppsala län och Västmanlands län.

Vi ser gärna att flera deltagare från samma kommun deltar, förslagsvis från olika avdelningar, för att underlätta lokal förankring och framtida samarbete.

Workshopen arrangeras av arbetsgruppen "Geodata för klimatanpassning - praktisk träning" med syfte att ta fram ett koncept som kommuner kan använda sig av när de gör bedömningar med GIS­underlag kopplat till översvämning och skyfall, samt förutsättningar för skred och erosion.

I arbetsgruppen ingår Lantmäteriet, MSB, Trafikverket, Boverket, SGI och SGU och Länsstyrelserna i Västernorrland, Västerbotten, Västmanland och Uppsala län. Arbetsgruppen är knuten till Myndighetsnätverket för klimatanpassninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Program

Detaljerat program med instruktion om förberedelser skickas ut ett par veckor innan workshopen.

Förutsättning

Du måste ha med dig egen dator.

VAR: Elite Hotel, Uppsala

KOSTNAD: Ingen kostnad. Arrangörerna står för lunch, för- och eftermiddagsfika.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 sep 2019

Anmäl dig

Kontakt