01 okt 2019 klocka 15.00 - 19.00

Inbjudan till kalkbarrskogs­fältdag

Svamp

Välkommen till kalkbarrskogsfältdag där du får veta mer om kalkbarrskogens mervärde, skötsel och bevarande.

Lantbruket och miljön är i fokus och vi erbjuder föreläsningar och fältbesök där vi bland annat kommer att diskutera om kosornas betydelse för att restaurera värdefulla miljöer samt om svampar i kalkbarrskogen. Ta chansen att träffa och utbyta erfarenheter med kollegor och experter om kalkbarrskogar.

Fältdagen är den 1 oktober 2019, klockan 15.00 –19.00 är vi både inomhus (Västlands församlingshem) där vi samlas och går ute i fält där vi besöker Naturreservatet Bolstan-Vad, träffar djurägaren Anders Bohlen och efter fält tittar vi på en film om restaurerad kalkbarrskog.

För att vi ska kunna beställa rätt mängd med fika behöver vi din anmälan till fältdagen.

Medverkande: Anders Bohlen (lantbrukare), Janne Björklund (lantbrukare, känd från filmen ”Janne, korna och kalkbarrskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster”), Karin Lindh (Skogsstyrelsen), Helena Björnström – svampkonsulent, 2018 års ”Save the Forest Award-pristagare”, Maria Forslund och Asnaketch Woldetensaye (Länsstyrelsen Uppsala län)

Adress till Västlands församlingshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta till hembygdsgården

Program för kalkbarrskogsfältdag den 1 oktober 2019

15:00 Välkomnas av Länsstyrelsen vid församlingshemmet

15:10 Avfärd mot Naturreservatet Bolstan-Vad – svamparnas paradis. Samåkning.

15:30-17:10 Fältvandring kalkbarrskogar i Naturreservatet Bolstan-Vad – Helena Björnström. Vi träffar djurägaren Anders Bohlen. Maria Forslund berättar om naturreservatet och dess betydelse för biologisk mångfald.

17:10 Avfärd från Naturreservatet Bolstan-Vad, till Västlands församlingshem

17:30 Fika

17:45 – 18:00 Film ”Janne, korna och kalkbarrskogen”

18:00 – 18:15 Frågestund med Janne Björklund – lantbrukare, känd från filmen ”Janne, korna och kalkbarrskogen”

18:15-18:25 Vad är så speciellt med kalkbarrskogar? Helena Björnström

18:25-18:45 Presentation om olika möjligheter till ersättningar och bidrag, Asnaketch Woldetensaye och Karin Lind

18:45-19:00 Diskussion och avslutning

VAR: Västland 315, hembygdsgården i Västland.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 sep 2019

Anmäl dig

Kontakt