03 dec 2019 klocka 09.00 - 16.00

Seminarieövning för övning Havsörn 2019

Havsörn 2019

Fokus för övningen är att belysa de problem som kan tänkas uppstå efter ett radiologiskt nedfall. Förmågan att sammanställa och dela en aktuell lägesbild och samordna åtgärder för att skydda allmänheten.

Livsmedels- och dricksvattenproduktion kommer särskilt att belysas. Vidare att identifiera vilka åtgärder som är viktigast att gå vidare för att är stärka förmågan att hantera konsekvenserna av ett kärnkraftutsläpp på kort och lång sikt.

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att begränsa antalet deltagare per organisation i händelse av platsbrist.

Seminarieövningen riktar sig till särskilt inbjudna.

VAR: Norrlands Nation, Västra Ågatan 14, Uppsala.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 okt 2019

Anmäl dig

Kontakt