09 nov 2019 klocka 10.00 - 16.00

Hästkunskapsdagen 2019

Hästkunskapsdagen 2019

Foto: Carin Wrange.

Miljöfrågan blir allt mer angelägen, och de som är verksamma inom hästhållning och ridsport är en viktig del av förändringsarbetet. Hästnäringen kan bidra till att öka takten i omställnnigen till ett hållbart samhälle som tar hänsyn till miljö, människor och djur.

Hästkunskapsdagen ger dig bra redskap som underlättar ditt vardagsarbete kring hästen. Du möter kunniga föreläsare som talar om hållbar utveckling inom hästhållningen. Är hästen en miljöbov eller landskapsvårdare? Smittskydd för hästar på den egna anläggningen, när du tränar eller tävlar på andra platser, vad ska du tänka på.

Föreläsare och ämnesområden under dagen

Kunskap om smittskydd och smittsamma sjukdomar är viktigt. Tänk förebyggande oavsett vardag, träning eller tävling.

Peter Kallings veterinär, dopingexpert och ordförande i Svenska
Ridsportförbundets djurskyddsutskott samt Lena Malm länsveterinär vid
länsstyrelsen i Uppsala.

Hållbar utveckling inom hästhållning

Camilla Välimaa och Jenny Blomberg, driver företaget HållbarHäst, där de beskriver hur
hästhållning kopplar till de stora globala hållbarhetsfrågorna.

Rätt foderstat till rätt häst

Eva Dahlström, driver företagetOberoende foderråd.

Konsekvenser av 2018 års torka och tillgänglighet av foder till hästägare

Anna Jansson professor i husdjurens fysiologimed fokus på arbets-, tränings- och näringsfysiologi - SLU.

Betesplanering och träckprovsanalyser

Eva Tydén forskare vidSLU och Eva Osterman-Lind veterinär och parasitolog hos SVA. De hargoda kunskaper om varför betesplanering och träckprovsanalyser är
viktiga redskap för att minska parasitproblem hos häst.

Är hästen en miljöbov?

Cassandra Telldahl Bjelkelöv, vattenansvarig hos Enköpings kommun. Hon hjälper hästägare att minska näringsläckage av fosfor, lösningar som inte behöver kosta pengar.

Landskapsvård - hästägarens roll för att bevara den biologiska
mångfalden

Margareta Bendroth, agronom och hästrådgivare hos Hushållningssällskapet i Sjuhärad.

Moderator under dagen

Gudrun Orava

Program

Programmet under HästkunskapsdagenPDF.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan. Anmälan är bindande. I samband med anmälan ska anmälningsavgiften betalas.

Övrigt

Kaffe och registrering från klockan 9.30.

Frågor

Michaela Lindbäck, aktivitetsansvarig, 0733-56 92 36.

Asnaktech Woldetensaye, samordnare kompetensutveckling inom miljö och klimat länsstyrelsen, 010-223 33 74.

Hästkunskapsdagen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Uppsala län samt;

Samarbete, logotyper.

Platsbrist

Intresset för Hästkunskapsdagen är högt och vi har endast ett få tal platser kvar. Du har fortfarande möjligheten att anmäla dig. När det är fullt så kommer du att få stå som reserv. Vi kommer att kontakta dig om det finns lediga platser. Ifall att det blir fler anmälningar än som finns plats i lokalen kommer vi kanske att hålla liknande kunskapsdagen med samma föreläsare under nästa år.

Om det är fulltecknat, skicka ett mail till susanne.ekstrom@lansstyrelsen.se eller asnaketch.woldetensaye@lansstyrelsen.se. Ange att det är anmälan till Hästkunskapsdagen.

VAR: Friiberghs herrgård, Örsundsbro

KOSTNAD: 250 kronor inklusive lunch och fika. Inbetalning till länsstyrelsens bankgirokonto 5052-1848. Ange "Hästkunskapsdagen 2019".

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 okt 2019

Anmäl dig

Kontakt