26 sep 2019 klocka 09.30 - 16.15

Rätt att veta!

Rätt att veta!, Youmo i praktiken

En utbildning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.

Länsstyrelsen i Uppsala län, Hälsoäventyret, Ungdomsmottagningar och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se och med stöd av vägledningen Youmo i praktiken.

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter och skyldigheter de har i Sverige.

Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) vill därför bjuda in till en dag med kunskapshöjande föreläsningar och metoder för att underlätta samtal med unga nyanlända om dessa viktiga frågor med utgångpunkt från sajten Youmo.se.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända. Det kan vara personal inom skola, elevhälsa, HVB-hem, stödboenden, gode män, ungdomsmottagningar, fritidsledare, familjehem eller liknande.

Vid frågor kring utbildningens innehåll:
Kontakta: youmo@mucf.se

Program

08.30 Registrering

09.00 Välkomna och presentation av dagen

09.15 Introduktion till vägledningen, ”Youmo i praktiken”
Representant från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

09.45 Vad är Youmo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster?
2017 gjordes en behovsanalys av vad unga nyanlända behöver och på vilket sätt information om hälsa och jämställdhet bör presenteras. Resultatet är Youmo.se.
Under föreläsningen presenteras resultaten från behovsanalysen. Du får även en introduktion till sajten.
Representant från UMO – Ungdomsmottagningen på nätet

10.30 Paus

11.00 Traumakunskap och bemötande
Mostafa Hosseini föreläser om trauma och traumats påverkan på barn och unga. Föreläsningen ger kunskap om hur du i ditt dagliga arbete kan möta och stötta unga som har varit med om svåra livspåfrestningar.
Mostafa Hosseini- föreläsare och leg. psykolog

12.00 Lunch

13.00 Hur kan vuxna samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet? (inklusive paus)
Sandra Dahlén föreläser och håller interaktiva övningar utifrån vägledningen Youmo i praktiken, med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, normkritik och jämställdhet.
Sandra Dahlén - utbildare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och sexualitet

16.00 - 16.15 Avslutning

VAR: Missionskyrkan, St. Olofsgatan 40, Uppsala.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 sep 2019

Anmäl dig

Kontakt