11 okt 2019 klocka 08.30 - 10.00

Likabehandling av romer på bostadsmarknaden – Romsk inkludering

Frukostseminarie

Välkomna till Länsstyrelsen Uppsala läns frukostseminarieserie hösten 2019 på temat Allas rätt till bostad. Under tre förmiddagar i september, oktober och november kan du anmäla dig till dessa seminarier. Detta är det andra seminariet.

Datum: 11 oktober 2019, klockan 09.00-10.00. Frukost serveras från kl.08.30.

Plats: Länsstyrelsen Uppsala län, Bäverns gränd 17, Uppsala.

Medverkande: Emilia Huczko, Uppsala kommun. Helene Löwgren, Uppsala kommun, Helene Bogren, Boverket.

Sista anmälningsdag 4 oktober. Begränsat antal platser.

VAR: Länsstyrelsen Uppsala län, Bäverns gränd 17, Uppsala.

KOSTNAD: Ingen kostand.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 okt 2019

Anmäl dig

Kontakt