04 dec 2019 klocka 08.30 - 15.50

Regional bostadskonferens 2019

Regional bostadskonferens

Välkommen till Länsstyrelsen Uppsala läns regionala bostadskonferens med temat social hållbarhet i bostadsbyggande och planering. Konferensen inleds av landshövding Göran Enander klockan 09.00 och hålls på Scandic Uppsala Nord, Gamla Uppsalagatan 50 i Uppsala. Konferensen avslutas klockan 16.00.

Under dagen medverkar talare från bland andra Barnombudet i Uppsala län, Kungliga tekniska högskolan (KTH), Uppsala universitet, Knivsta kommun, Uppsala kommun och Östhammars kommun.

Anmälan gör du längs upp på sidan "Anmäl dig här".

Bostadsbyggande – en förutsättning för regionalt hållbar tillväxt

08.30. Registrering och kaffe

09.00. Konferensen inleds av Landshövding Göran Enander

09.20. Bostadsbyggandets utveckling över tid.
Eric Stenberg lektor vid KTH Arkitekturskolan, vice föreståndare för KTH Centrum för hållbart samhällsbyggande, projektledare för Grön BoStad Stockholm.

10.00. Bostadsförsörjningens betydelse för kompetensförsörjningen i länet.
Jimmy Algotsson, verksamhetsledare Arbetsförmedlingen.

10.15. Bostadsförsörjningens betydelse för näringslivets utveckling i Östhammars kommun.
Jakob Spangenberg, Kommunstyrelsens ordförande.

10.30. - 10.45. Fika

Bostadsförsörjning för alla

10.45. Gräddhyllor och fattigfickor – bostad till alla en vision eller möjlighet?
Barbro Engman, f d förbundsordförande Hyresgästföreningen, f d riksdagsledamot, fri debattör.

11.30. Allas plats i staden. Goda exempel från länets kommuner.
Lisa Sköld, verksamhetschef Barnombudet i Uppsala län.

12.15 - 13.00. Lunch.

Social hållbarhet i planeringen

13.00. Vad händer när staden är normen – ungdomsperspektivet. Tillhörighet i samhället, stad-landsbygdsperspektiv.
Ylva Saarinen, sakkunnig ungdoms- och civilsamhällesfrågor, senior konsult Policy in Practice AB.

13.35. Mångfaldens landsbygd ur ett planerarperspektiv.
Susanne Stenbacka, docent Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet och Cecilia Bygdell doktorand Kulturgeografiska institutionen Uppsala universitet.

14.15. - 14.30. Fika

14.30. Fokus Skärholmen – Stockholms stads profilprojekt för socialt hållbar stadsutveckling.
Karin Ahlzén, projektchef för Fokus Skärholmen berättar om stadsbyggande som motor för socialt hållbar utveckling med fokus på trygghetsskapande åtgärder både här-och-nu och i den långsiktiga planeringen.

15.10. 48 000 nya bostäder för alla?
Uppsala kommun och Knivsta kommun berättar om planering och exploatering kopplat till utbyggnaden av fyra spår till Stockholm.

15.50. Avslutning

VAR: Scandic Uppsala Nord, Gamla Uppsalagatan 50, Uppsala

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 nov 2019

Kontakt