05 okt 2019 klocka 10.00 - 13.00

Fältdag demonstrations­odlingar 5 oktober

Demonstrationsodling

Hur kan perenna växter användas som livsmedel, krisberedskap och kolinlagring och även bidra till minskat näringsläckage och biologisk mångfald? Det kan du lära dig mer om vid en fältdag på gården Hånsta Östergärde utanför Vattholma den 5 oktober.

Välkommen att delta vid en fältdag på gården Hånsta Östergärde väster om Vattholmalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med visning av demonstrationsodlingar av perenner (träd, buskar och örter) som kan användas till livsmedel. Du träffar experterna Kjell och Ylva Sjelin och ges möjlighet att samtala och diskutera aktuella frågor.

På gården finns:

  • fler än 150 olika kända och mindre kända perenner som kan användas till livsmedel
  • en liten våtmark med ett tiotal perenner som kan användas till livsmedel
  • en mindre anlagd och maskinfri skogsträdgård
  • en alléodling med en hektar "agroforestry"
  • SLU:s små odlingar av perenna spannmål under växtförädling

Besöket börjar med en presentation av motiven till testodlingarna. Därefter rundvandring med expertmedverkan, Annevi Sjöberg, författare och utbildad miljövetare och miljöingenjör, engagerad i skapandet av den offentliga skogsträdgården Mångfaldsträdgården.

Vi bjuder på fika.

Logotyp

VAR: Hånsta Östergärde väster om Vattholma, Hånsta 74, Vattholma

KOSTNAD: Ingen kostand

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 02 okt 2019

Anmäl dig

Kontakt