18 okt 2019 klocka 00.00 - 00.00

Seminiarum med SKL om mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

Välkomna till ett seminarium om mänskliga rättigheter i ledning och styrning. Kom och ta del av såväl utmaningar som goda exempel från SKL:s utvecklingsprojekt, med fokus på bland annat delaktighet och inkludering.

SKL har under flera år drivit ett utvecklingsprojekt tillsammans med 11 kommuner och 3 landsting och regioner med syftet att utveckla former för hur mänskliga rättigheter kan integreras i styrning och ledning på lokal och regional nivå. Under seminariet kommer vi att få ta del av såväl utmaningar som goda exempel från detta arbete.

Delaktighet och inkludering utgör viktiga rättighetsprinciper som är centrala för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter. Särskilt fokus kommer att ägnas åt dessa principer och hur de kan omsättas i praktiken, inom ramen för vardaglig kommunal och regional verksamhet.

Under seminariet deltar även Caroline Mattson, Projektledare Mänskliga Rättighetsdagarna vid Föreningen Ordfront, för att informera om MR-dagarna som kommer att äga rum i Uppsala nästa år. Deltagare vid seminariet kommer att få möjlighet att lämna inspel och synpunkter till arrangörsgruppen för MR-dagarna.

Seminariet vänder sig framförallt till politiker och tjänstepersoner i offentlig förvaltning som vill integrera mänskliga rättigheter i den egna verksamheten. Deltagandet är kostnadsfritt och länsstyrelsen bjuder på fika.

Anmäl dig senast den 10 oktober.

Behöver du hjälpmedel?

Är du i behov teckenspråkstolkning, syntolkning, hörselteknisk utrustning eller annat typ av hjälpmedel? Meddela det i samband med att du registrerar din anmälan under ”Meddelande till arrangör”.

Program

09:00 Länsstyrelsen hälsar samtliga deltagare välkomna.

09:05 Caroline Matsson, Projektledare Mänskliga Rättighetsdagarna vid Föreningen Ordfront, informerar om MR-dagarna i Uppsala år 2020.

09:20 Anna Lindström, konsult och fd. projektledare vid SKL, Mänskliga rättigheter och ett rättighetsbaserat arbetssätt i ledning och styrning.

10:00 Fika

10:15 Anna Lindström, konsult och fd. projektledare vid SKL, Mänskliga rättigheter och ett rättighetsbaserat arbetssätt i ledning och styrning (fortsättning).

11:40 Sammanfattning och avslutande diskussion.

VAR: Länsstyrelsen Uppsala län, Bäverns gränd 17

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 okt 2019

Anmäl dig

Kontakt