22 okt 2019 klocka 09.00 - 13.00

Länsforum i Uppsala län för samverkan om problematiskt spel om pengar

Röd tärning

Länsstyrelsen i Uppsala län i samverkan med FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård inom Region Uppsala, Uppsala universitet/U-fold - bjuder in till ett nytt forum om spel om pengar och spelmissbruk.

Syfte

Forumets syfte är att utbyta information och kunskap. Men även att skapa bra samverkansformer. Detta för att med utgångspunkt i problematiskt spel om pengar - kunna utveckla och ge Uppsala läns aktörer bra förutsättningar att förebygga, erbjuda råd, stöd och kvalitativ behandling till länets invånare.

Insatserna ska belysas ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och ett barn- och anhörigperspektiv. Forumets medlemmar ska ta frågorna vidare till sin respektive huvudman för att vid behov och förutsättningar kunna ta beslut om framtida samverkan och utvecklingsarbete.

Målgrupp

Du har en tjänst eller ett uppdrag inom din organisation där du ser att din organisation behöver utveckla arbetet med problematiskt spel om pengar. Du har i din roll möjlighet att ta beslut om hur ni verkar för att motverka att fler individer utvecklar ett problematiskt spel om pengar. Du kan även ha ett uppdrag att förebygga problemet.

Om du utses som kontaktperson och inte är beslutsfattare bör du återkoppla till en funktion som har detta mandat.

Du kan också vara en forskare som vill koppla din forskning inom området närmare praktikens behov och förutsättningar.

Omfattning

Forumet kommer att ses en halvdag två till tre gånger per år.

Datum: Den 22 oktober kl 9.00-13.00 (Inklusive möjlighet till lunchdiskussion 12-13.00.)

För deltagande eller frågor, kontakta Anna Haid, anna.haid@lansstyrelsen.se

Dagordning

09.00 Kaffe/te och smörgås.
Inledning – Anna Haid, ANDTLS-samordnare Länsstyrelsen.
Kort lägesrapport och förväntningar

09.45 Resultat för en gemensam analys:
Problem vid spel om pengar – hur ser det ut i Uppsala län?
Vilket stöd erbjuder kommunerna och regionen målgruppen? Vilka behandlingsmetoder erbjuds och vilka är möjligheterna att kunna efterleva de lagändring som skedde 2017–2018? Arbetar kommunerna förebyggande?
Ehline Larsson, FoU-samordnare missbruk & beroende, FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård inom Region Uppsala

10.30 Paus

10.45 Suicid och problematiskt spelande – Region Uppsalas suicidarbete
Erik Klingenberg
, strateg suicidprevention, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Region Uppsala

11.15 Stödlinjens perspektiv på suicid
Claes Rantil, rådgivare Stödlinjen, Centrum för psykiatriforskning, Stockholms Läns Sjukvårdsområde

11.45 Spelberoende – vad har hänt efter spelmarknadens omreglering?
Fred Nyberg, En sammanfattning från Uppsala universitet/U-folds seminarium i Almedalen.

12.10 Hur går vi vidare?
- Hur utvecklar vi Uppsala läns arbete med problematiskt spelande - Vilka frågor ska lyftas vidare, av vem och hur?

Länsstyrelsen bjuder på salladslunch för de som har förbeställt.

13.00 SLUT

VAR: Länsstyrelsen Uppsala län, Bäverns gränd 17, Lokal: Oden - anmäl dig i receptionen.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 okt 2019

Kontakt