12 sep 2019 klocka 08.30 - 15.15

Tobaksfri skoltid och rökfria skolgårdar

Rökning

En väg till en hälsofrämjande skola och goda skolresultat i Uppsala län. Välkommen att delta i en dag om arbetet för tobaksfria barn och ungdomar i Uppsala län. Med denna konferens vänder vi oss till skolledare och förtroendevalda politiker samt personer med nyckelfunktioner inom skolan.

Under dagen får ni ta del av skolors erfarenheter i arbetet för en tobaksfri skoltid, och det nya materialet som tagits fram för att underlätta arbetet i denna fråga. Ni får också ta del av ny forskning om tobakens effekter på unga och hur e-cigaretter påverkar hälsan. En skärpt tobakslag samt att Barnkonventionen blir lag ger ytterligare skäl att arbeta för en tobaksfri skoltid och elevernas bästa.

Anmälningstiden har gått ut. Om du har frågor kring anmälan, kontakta Anna Haid. Se kontkatinformation längst ned på sidan.

Program

8.30 Fika

9.00 Välkommen!
Christel Benfalk, avdelningschef, Länsstyrelsen Uppsala län

9.10 Viktiga politiska beslut på regional och lokal nivå
Malena Ranch, ordförande i Vårdstyrelsen, Region Uppsala
Bengt Ivar Fransson, ordförande i Utbildningsnämnden, Knivsta kommun

9.30 Barnens rätt till en tobaksfri framtid - och vägen dit
Anna Haid, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län
Carina Hesse Bolin, chef, Hälsoäventyret
Linnea Öhrvik, länsjurist
Carin Östling, utvecklingsstrateg, Region Uppsala

10.00 Hur långt har vi kommit för att nå en tobaksfri skoltid?
Niklas Odén, sakkunnig konsult

10.30 Paus

10.50 Beslutsfattares roll och hälsofrämjande beslut

11.10 Här arbetar vi för tobaksfri skoltid
Fyrisskolan, Arlinda Ahmeti och Olga Granlöf, kuratorer
Östervåla skola, Älvboda Friskola
Nannaskolan, Gränbyskolan
Björkvallsskolan, Patrik Lundh, rektor

12.00 Reflektioner runt bordet

12.10 Lunch

13.00 Figgesresa - ett stöd och en modell för framtiden

13.20 Beroendemekanismer och nikotinets effekt på hjärnan
Ungdomar och elektroniska cigaretter
Louise Adermark, medicine doktor och docent, Sektionen för Psykiatri och Neurokemi vid Göteborgs universitet.

14.30 Fika

14.50 Tobakskonventionen ur ett barnrättsperspektiv
Margareta Pantzar, Ordförande i regionala Tobacco Endgame gruppen

15.05 Framgångsfaktorer i arbetet – Från ord till handling
Anna Haid, ANDT-samordnare Länsstyrelsen i Uppsala
Christina Hemgård, samordnade skolsköterska, Uppsala kommun

15.15 Avslutning och fika

VAR: Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 aug 2019

Kontakt