17 okt 2019 klocka 08.30 - 16.15

Orsakerna bakom skjutningar, gängkriminalitet och droger samt - Vad kan vi göra?

Skjutningar

Förra året dödades 45 personer i Sverige av skjutningar. Våldet har en naturlig plats i de gängkriminellas miljöer och ses som en investering i karriären. Våldet har ökat i de gängkriminella grupperna och kriminalitet blir för vissa en alternativ karriär. Att skjuta för att döda är både ett sätt att bygga sitt rykte och för att skydda sitt liv. Droghandeln är en drivande faktor för det ökade våldet och en inkomstkälla.

Länsstyrelsen i Uppsala län i nära samverkan med polismyndigheten, Uppsala universitet/U-fold bjuder in till en utbildningsdag med mål om att öka kunskaperna om orsakerna bakom skjutningar, gängkriminalitet och droger.

Målgrupp: Funktioner i beslutsfattande positioner samt samordnare/strateger, såsom förtroendevalda, chefer och samordnare/strateger inom polismyndigheten, länets kommuner, Region Uppsala, relevanta myndigheter och idéburen sektor.

På konferensen belyser forskare och praktiker; faktorerna bakom våldet och gängkriminaliteten. Företrädare för arbetet i Malmö och Södertälje delger hur de framgångsrikt har arbetat med frågorna. Dagen ger också tid för samtal om vad Uppsala län behöver göra för att nå en förändring och vilka nya beslut som bör fattas.

Program

08.30-09.00 Fika – kaffe/te och smörgås.

09.00-09.10 Inledning Göran Enander, landshövding.

09.10-09.25 Praktisk information och lite om regionalt och lokalt brottsförebyggande hållbart arbete –Mattias Lindh, samordnare för brottsförebyggande frågor, Länsstyrelsen Uppsala län.

09.25-09.55 Polismyndighetens lägesbild och strategiska arbete Jale Poljarevius, lokalpolischef Uppsala-Knivsta.

10.00-11.00 Utsatta områden, skjutvapenvåld och öppen försäljning av droger, – Manne Gerell, forskare och universitetslektor vid Malmö universitet.

11.00-11.10 Paus.

11.10-11.30 Projektet ”Sluta Skjut” i Malmö,Anna Kosztovics, Malmö Stad (Via Skype-länk).

11.30-12.00 Polisen i Uppsala informerar om hur de jobbar i samverkan i stadsdelen Gottsunda (Martin Gunér – Polisen Uppsala) och Avhopparverksamhet som insats (Magnus Eriksson – Polisen).

12.00-12.45 Lunch.

12.45-13.15 Drogernas roll och konsekvenser i kriminella sammanhang. – Fred Nyberg. professor em. i biologisk beroendeforskning, U-fold/Uppsala Universitet.

13.15-14.00 Orsakerna bakom den organiserade brottsligheten i Sverige och hur den är uppbyggd, – Amir Rostami, fil.dr. vid sociologiska institutionen på Stockholms universitet och forskare på Institutet för framtidsstudier.

14.05-14.30 Uppsala kommuns brottsförebyggande arbete.

14.30-15.00 Fika och reflektionstid med varandra.

15.00-15.45 Framgångsfaktorer i Södertäljes arbete för att begränsa gängkriminaliteten, – Boel Godner, kommunalråd i Södertälje kommun.

15.45-16.15 Avslutande diskussion inför framtiden: Hur får vi ett tryggare Uppsala län?

Rapporten ”Skjutningar i kriminella miljöerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster”, BRÅ 2019:3, lyfter fram tre saker som kan vara en väg ut ur kriminaliteten.

  • Fortsatta insatser till individer i socioekonomiskt utsatta områden
  • Polisen måste fortsätta jobba aktivt med att begränsa narkotikahandeln och tillgången på skjutvapen.
  • Det måste finnas en väg ut ur kriminaliteten, t.ex. avhopparverksamhet eller annat stöd för att bryta med sin kriminalitet

Anmäl dig

VAR: Clarion Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

KOSTNAD: Länsstyrelsen står för kostnad för konferensdagen. Vid sen avanmälan utan giltigt skäl kommer en avbokningsavgift att tas ut.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 sep 2019

Kontakt