23 okt 2019 klocka 08.30 - 16.15

Kunskapsdag om äldres välmående och alkohol/läkemedel

Äldres välmående och alkohol.

Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet på sidan.

Alkoholkonsumtionen ökar bland personer som är 65 år och äldre. Nästan en av fyra kvinnor i 70-årsåldern klassas som riskbrukare. Även antalet alkoholrelaterade skador bland äldre har ökat betydligt.

Situationen ställer nya krav på både äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Samtidigt saknar de flesta kommuner rutiner för hur äldreomsorg och missbruksvård ska arbeta med äldre personer med missbruk och även ge ett bra stöd till deras anhöriga.  

En färsk inventering bland nyckelfunktioner inom äldreomsorg i länet visar att äldres alkohol- och läkemedelsvanor behöver uppmärksammas mer. Både för att äldre ska få den vård och omsorg som de behöver och för att medarbetare ska få stöd i att utföra sitt arbete av god kvalitet. 

  • Vilka risker finns med äldres konsumtion av alkohol och läkemedel? 
  • Vem är ytterst ansvarig?  
  • Vad är viktigast - rätten att bestämma över sitt eget liv eller behovet av stöd och insatser som kanske begränsar detta?  

Området väcker många frågor och ännu flera aspekter kommer att belysas under konferensen och ni kommer även att få tillfälle att utbyta praktiska erfarenheter av lösningar med varandra

Målgrupp för konferensen: chefer, samordnare, utvecklare och handläggare etc. inom Uppsala läns kommuners äldreomsorg samt relevanta nyckelfunktioner inom Region Uppsala.

Arrangör: Länsstyrelsen i Uppsalas enhet för social hållbarhet och FOU-socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, Region Uppsala i nära samverkan med Akademiska sjukhuset, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Karolinska institutet, Uppsala kommun och Hela människan.

Program

8.30 Fika

9.00 Inledning, moderator Anna Haid och Sanna Tjernström.

Äldres välmående och alkohol och läkemedel - en viktig framtidsfråga för Uppsala län, Malena Ranch, ordförande i vårdsstyrelsen, Region Uppsala

9.15 Hälsoeffekter av alkohol bland äldre personer, Sven Andréasson, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet samt överläkare på Riddargatan 1, Beroendecentrum Stockholm

10.05 Paus

10.25 Läkemedel och alkohol hos äldre, Anna Ekman, Klinisk apotekare och strateg, FoUU, Nära vård och hälsa, Region Uppsala

10.50 Ett anhörigperspektiv, Ingela Furenbäck, forskare, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA

11.40 Förutsättningar för stöd och behandling i Uppsala län, Jenny Marteleur, Avdelningschef, Beroendemedicinska mottagningen, Akademiska sjukhuset

12.00 Diskussioner runt borden

12.10 Lunch

13.00 Beslutanderätten över det egna livet – etiska dilemman att hantera, Eva M. Karlsson, Projektledare / Fil. dr etnologi, Nestor FoU-center

14.10 Fika och gruppdiskussion om Framtiden: Vad behöver utvecklas och vad tar vi med oss?

15.00 Uppsala kommun utvecklingsarbete inom äldre och alkohol, Anita Kemlén, projektledare Uppsala kommun

15.20 Äldres hälsa och alkohol – Guldkant eller riskbruk, Anna Fjelltjärn, ambassadör för Hela Människan.

15.50 Frågor till föreläsarna från Uppsala kommun och Hela människan

16.00 Äldres hälsa en del av Uppsala läns sociala hållbarhet, Johan von Knorring, länsråd Länsstyrelsen i Uppsala län

16.15 Avslut

Frågor:

Anna Haid, ANDT-samordnare
anna.haid@lansstyrelsen.se, 010–2233262
Sanna Tjernström, FoU-samordnare Äldre
sanna.tjernstrom@regionuppsala.se, 018-617 20 04
Ehline Larsson, FoU-samordnare missbruk/beroende
ehline.larsson@regionuppsala.se, 070-5092161

VAR: Uppsala Konsert & Kongress, Adress: Vaksala torg 1, Uppsala.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 okt 2019

Anmäl dig

Kontakt