23 sep 2019 klocka 11.00 - 13.00

Barnens rätt till en hållbar framtid - Tobaksfria barn- och ungdomsmiljöer i Uppsala län

Barn och framtid, solnedgång, siluett

Du som är politiker från någon kommun i Uppsala län, inom regionen eller på nationell nivå, får vid detta lunchmöte en snabb introduktion och möjlighet att diskutera tobaken som allvarligt folkhälsoproblem. Problemet belyses ur hälso- och miljömässig, samt etisk och samhällsekonomisk synvinkel. I år har vi ett särskilt fokus på barnens rätt till en hållbar framtid.

Välkommen till detta lunchmöte och diskutera den här viktiga fråga som har många perspektiv!

Enkel lunchmat serveras. (sallad) Notera vilken sallad du önskar i anmälan nedan.

Arrangörer: Länsnätverket för Tobacco End gamelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Yrkesföreningar mot Tobak i samverkan med Länsstyrelsen i Uppsala och Region Uppsala).

Frågor: Margareta Pantzar, margareta.pantzar@gmail.com (Yrkesföreningar mot tobak) eller anna.haid@lansstyrelsen.se , telefon: 010- 22 33 262, Anna Haid (Länsstyrelsen)

Sen anmälan

Kontakta Anna Haid på anna.haid@lansstyrelsen.se,

11.00 Välkommen: Margareta Pantzar, Yrkesföreningar mot tobak och Anna Haid/Linnea Öhrvik Länsstyrelsen.

11.10 Barnens rätt till en hållbar framtid - Tobaksfria barn- och ungdomsmiljöer
- Margareta Pantzar. Hur kan vi bättre skydda våra barn? - med utgångspunkt i WHO:s Tobakskonvention, Barnkonventionen och Agenda 2030. Regionens arbete med Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025

11.20 Region Uppsala - varför ställer vi oss bakom Tobacco Endgame?
– Malena Ranch, Regionråd

11.30 Hur mår länets barn och unga – Ojämlikhet i tobak och hälsa
– Carin Östling, utvecklingsstrateg Region Uppsala

11.40 Uppsala län för att nå en tobaksfri skoltid och att arbeta med nyanlända. Hälsoäventyret,
– Carina Hesse Bolin, verksamhetschef

11.55 Afganska ungdomar inspirerar andra ungdomar på språkintroduktionsprogrammet om hälsa och tobak.
– Latifa Nikzad och Mahdi Yosofi

12.05 Tobaksindustrins miljöpåverkan
– Niclas Malmberg styrelseledamot i VISIR

Två läkares perspektiv på tobakspreventivt arbete:

12.15 Tobak en hjärtefråga
– Lars Wallentin, professor Uppsala universitet

12.25 Tobak kväver drömmar
– Christer Jansson, professor, Akademiska sjukhuset

12.35 Dialog – Vad behöver göras? - Beslut och insatser på lokal, regional och nationell nivå.
– Representanter från Folkhälsoenheten, Lärare mot tobak, Astma- och allergiföreningen och länsstyrelsens tillsyn medverkar.

13.00 Avslut

Rökfritt Sverige

VAR: Länsstyrelsen Uppsala län, Bävernsgränd 17, Uppsala, lokal Oden.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 sep 2019

Anmäl dig

Kontakt