12 nov 2019 klocka 09.00 - 16.00

Hur klarar vi vår livsmedels­förörjning vid en kris?

Grönsaker

Som en del i Uppsala läns handlingsplan för hållbar och konkurrenskraftig livsmedels­produktion - Ät UPPsala län- bjuder Länsstyrelsen Uppsala län in till ett heldags­seminarium om krisberedskap i offentliga kök kopplat till upphandling och lokala livsmedel.

Syftet med dagen är att belysa olika aspekter av krisberedskap för offentliga kök, både ur ett kortsiktigt och ett längre perspektiv. Seminariet vänder sig till alla aktörer med ansvar för måltidsverksamhet i offentligt finansierad verksamhet oavsett driftsform.

Program

08.30-09.00 Registrering och kaffe

09.00 Inledning
Om Ät Uppsala län och kort om dagen

Vem ansvarar för maten vid kris?
Therese Frisell, Livsmedelverket lyfter livsmedelaspekten vid kris. Livsmedel är avgörande för att samhället ska fungera. Men hur blir det vid kriser och andra större störningar? En fungerande livsmedelsförsörjning innebär att alla ska kunna få tillräckligt med mat, även under stora samhällsstörningar. Vilket ansvar har företagen, kommuner och myndigheter och hur kan olika aktörer samarbeta?

Fika

Upphandlingens möjligheter
Monica Sihlén, segmentsansvarig för livsmedel på Upphandlingsmyndigheten belyser upphandlingens möjligheter och lyfter intressanta perspektiv kopplat till livsmedel och kris i offentlig sektor.

Livsmedelsförsörjning vid skogsbranden 2018
Maria Persson kostchef på Ljusdals kommun delar med sig av erfarenheter och lärdomar från skogsbränderna 2018 och hur de fick ut mat till alla räddningsarbetare.

2019 drabbades Billing gård av stormen Alfrida
Anette och Jakob Gustavsson driver Billinge gård vid Roslagsbro. I början av 2019 drabbades Billinge hårt av stormen Alfrida, då de var utan ström i över en vecka och fick förlita sig på reservkraft.

Lunch

Workshop
Vi sätts på prov och övar tillsammans utifrån ett scenario.

Fika

Verktyg att ta med hem
Summering av dagens lärdomar. Livsmedelverkverket och Upphandlingsmyndigheten kompletterar med information och ger ett par handfasta råd att ta med hem. Dessutom reflektioner från dagens föreläsare.

16.00 Dagen avslutas.

Målgrupp

Kostchefer (eller motsvarande), upphandlare, landsbygdsutvecklare och säkerhets-/beredskapssamordnare hos kommuner, region och myndigheter i Uppsala län. Seminariet vänder sig till alla aktörer med ansvar för måltidsverksamhet i offentligt finansierad verksamhet oavsett driftsform.

Avgränsning

Dagen kommer att vara avgränsad till att fokusera på krisberedskapen i de offentliga köken kopplat till upphandling och lokalt producerade livsmedel. Dricksvattenfrågan kommer ej att lyftas och diskuteras under dagen.

Ät Uppsala län

VAR: Eklundshof, Uppsala.

KOSTNAD: Seminariet är kostnadsfritt men anmälan är bindande.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 okt 2019

Anmäl dig

Kontakt