07 okt 2019 klocka 09.00 - 16.00

Våldsbejakande extremism och behovet av lägesbilder

Våldsbejakande extremism

Länsstyrelsen Uppsala län och Polismyndigheten i Uppsala län i samarbete med Center för våldsbejakande extremism, CVE, bjuder in till en kunskapsdag om våldsbejakande extremism, VBE, och vikten av att göra lägesbilder.

En viktig del i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism är att kommunen/polisen har kunskap om, känner igen tecken på våldsbejakande extremism och har förmågan att göra lokala lägesbilder.

Anders Kretz, CVE, håller i denna kunskapsdag och ger grundläggande kunskaper om våldsbejakande extremism och exempel på hur ni kan göra lägesbilder. Under eftermiddagen fördjupar polisen kunskaperna med en regional lägesbild och sedan får ni möjlighet att öva och börja bygga egna, kommunvisa, lägesbilder.

Målgrupp

Samordnare med uppdrag inom VBE eller brottsförebyggande, poliser som jobbar med VBE, lokala brottsförebyggande samverkansgrupper, personal från socialtjänst och skolan, kommunal fältpersonal eller andra grupper som ni finner lämpliga i uppbyggandet av lokala lägesbilder. Vi ser gärna en blandning av strategiska och operativa personer från varje kommun då övningar kommer genomföras kommunvis.

Program

08:30 Samling och fika

09:00 Introduktion Center mot våldsbejakande extremism – Anders Kretz, från CVE.

09:15 Lokal lägesbild VBE - hur den tas fram och varför den är viktig – CVE.

10:00 Presentation lägesbildsmall och arbete med mallen kommunvis - CVE handleder.

11:15 Gemensam diskussion lägesbildsmall - vägen vidare - CVE.

11:45 Lunch – Ingår. Vi äter tillsammans på närbelägen restaurang.

12:45 Regional lägesbild Uppland och de olika miljöerna - Polisen.

14:00 Fika

14:15 Tecken på VBE och åtgärder - CVE.

14:45 Scenarioövningar kommunvis - CVE handleder.

15:30 Genomgång övningar och frågestund - CVE.

16:00 Slut för idag.

Vid frågor: Kontakta Mattias Lindh, Länsstyrelsen Uppsala län, mattias.lindh@lansstyrelsen.se eller via telefon 010-22 33 258.

VAR: Blanka-salen, Polisen i Uppsala, Svartbäcksgatan 49. Ingång via Polisens reception.

KOSTNAD: Länsstyrelsen och Polisen står för kostnaden för konferensen och mat/fika.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 sep 2019

Anmäl dig

Kontakt