16 sep 2019 klocka 13.00 - 16.00

Nätverksträff med fokus på våldspreventivt arbete och våld som en arbetsgivarfråga

Våldspreventivt arbete och våld som en arbetsgivarfråga

Länsstyrelsen Uppsala bjuder in Länsstyrelsen Uppsalas regionala jämställdhetsnätverk och Länsgruppen mot mäns våld mot kvinnor till en gemensam nätverksträff med fokus på det våldsföre­byggande arbetet med samtal kring normer och maskulinitet, samt arbetsgivarpe­rspektivet – hur kan vi stärka arbetet mot våld utifrån ett arbetsgiv­aransvar och som en arbetsgivarfråga.

Klas Hyllandet från SKL (Sverige kommuner och landsting) kommer för att prata om det våldsförebyggande arbetet med fokus på normer, maskulinitet och makt.

Åsa Witkowski, från NCK (Nationellt Centrum för Kvinnofrid) kommer att samtala med utgångpunkt i hur och vilket ansvar arbetsgivaren har för att stärka arbetet mot våld och på vilket sätt det är en arbetsgivarfråga.

Målgrupp

Länsstyrelsen Uppsalas regionala jämställdhetsnätverk och Länsgruppen mot mäns våld mot kvinnor. Strateger våld i nära relation/jämställdhetsstrateger, sakkunniga/­utvecklingsstrateger med ansvar för jämställdhet och/eller våld i nära relation, handläggare/­socialsekreterare, enhetschefer/­verksamhetschefer inom kommun, hälso- sjukvård, myndigheter och idéburen sektor/­civilsamhället i Uppsala län.

VAR: Clarion hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23 Uppsala.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 aug 2019

Anmäl dig

Kontakt