30 aug 2019 klocka 08.30 - 15.30

Regional konferens om den förstärkta minoritets­lagstiftningen

Minoriteters flaggor

Länsstyrelsen Uppsala län bjuder in till en konferens med fokus på de ändrade bestämmelserna om de nationella minoriteternas rättigheter och det allmännas skyldigheter som trädde i kraft den 1 januari 2019.

Syftet med dagen är att belysa den förstärkta minoritetslagstiftningen. Syftet är också att bidra till informations– och erfarenhetsutbyte i frågor som rör möjligheter och utmaningar i det regionala/lokala arbetet med säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Dagen kommer att bestå av föreläsningar med fokus på de övergripande förändringarna i Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt nedslag i valda delar.

Dagen avslutas med en visning av Drömmen om skolan/O suno pala é školálänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och 100 % kamp—Sveriges historialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid Upplandsmuseet.

Målgruppen för dagen är såväl politiker och tjänstepersoner som representanter för de nationella minoriteterna i Uppsala län.

Vid överanmälan förbehåller sig Länsstyrelsen rätten att göra ett urval i syfte att säkerställa en bred representation av olika målgrupper.

Konferensen är kostnadsfri. Länsstyrelsen står för lunch och fika. Meddela oss eventuella kostavvikelser. Likaså om du är i behov teckenspråkstolkning, syntolkning, hörselteknisk utrustning eller annat typ av hjälpmedel.

Program

08:30 - Registrering och kaffe

09.00 - Länsstyrelsen Uppsala län hälsar välkomna (5 min)
Tony Engström, Enhetschef och Janni Bohman, MR-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län

09:05 - Stärkta rättigheter för de nationella minoriteterna (40 min)
Katarina Popovic, Utvecklingsledare Nationella minoriteter, Länsstyrelsen Stockholms län

09:45 - Fikapaus (15 min)

10:00 - Nationella minoriteters rättigheter i förskola och skola (25 min)
Helena Lundgren, Undervisningsråd, och Nermina Wikström, Undervisningsråd, Skolverket

10: 25 - Språkrevitalisering i Tierps kommun (15 min)
Eila Väisänen, Samordnare för finska minoritetsspråket, Tierps kommun

10:40 - Nationella minoriteters rättigheter i äldreomsorgen (30 min)
Marjaana Lehmonen Nilsson, utredare, Haninge kommun

11:00 - Romsk inkludering och ett rättighetsbaserat arbetssätt (30 min)
Emilia Huczko, samhällsvägledare, Uppsala kommun och Abedin Denaj, samhällsvägledare, Gävle kommun

11:30 - Lunch (60 min)

12:30 - Samråd med barn och unga (30 min)
Nina Klinge-Nygård, Uppsala kommun och Tuuli Uljas, barn– och ungdomsvetare

13:00 - Pedagogiskt arbete för de nationella minoriteternas rättigheter (30 min)
Stina Flink, Museipedagog, Upplandsmuseet och Therese Hällsten, Samiska föreningen Uppsala

13:30 - Fika och avslutande workshop med fokus på mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet
Janni Bohman, MR-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län

14:10 Gemensam avgång till Upplandsmuseet
Visning av Drömmen om skolan/O suno pala é školá och 100 % kamp— Sveriges historia

VAR: Park Inn, Storgatan 30, Uppsala

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 aug 2019

Anmäl dig

Kontakt