09- 16 sep okt klocka 09.00 - 16.00

FREDA – utbildning, beskrivning och farlighets­bedömning

REDA utbilding

Tredagarsutbildning med fokus på mäns våld mot kvinnor samt FREDA - beskrivning och farlighets­bedömning. Utbildningen består av föreläsningar, filmvisning, diskussioner och grupparbeten och riktar sig till personer som arbetar inom socialtjänsten i Uppsala län.

Program

Dag 1

9 september. Grundläggande om Mäns våld mot kvinnor.

 • Att arbeta rättssäkert med våld i nära relationer.
 • Socialnämndens ansvar för brottsoffer.
 • Konventioner, lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd.

Dag 2

10 september. FREDA-beskrivning och farlighetsbedömning.

Att utreda våldsutsattas behov av stöd och skydd:

 • Utredande samtal om våldsutsatthet.
 • Etiska aspekter av att ställa ingående frågor om våld.
 • Vad bör en utredning om våldsutsatthet innehålla?
 • Att dokumentera våldsberättelser.
 • Standardiserade bedömningsmetoder som stöd i arbetet med att utreda våldsutsattas behov av insatser.
 • FREDA – beskrivning.
 • Att utreda våldsutsatthet plus särskilda sårberhetsfaktorer.

Dag 3

16 oktober. FREDA-beskrivning och farlighetsbedömning.

 • Att bedöma risk för fortsatt våldsutsatthet:
 • Vad är en riskbedömning?
 • Olika typer av riskbedömningar.
 • När ska socialnämnden bedöma risk?
 • FREDA-farlighetsbedömning som stöd i arbetet med att bedöma risk.

Målgrupp: Socialtjänst i Uppsala län.

Obervera att anmälan avser alla tre dagar, 9-10 september och 16 oktober. Samtliga tre dagar är obligatoriska. Tiden är 9.00 - 16.00 alla tre dagarna.

VAR: Park Inn by Radisson, Storgatan 30 Uppsala.

KOSTNAD: Kostnadsfritt, Länsstyrelsen bjuder på lunch och fika. Anmälan är bindande.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 23 aug 2019

Anmäl dig

Kontakt