03- 04 sep 2019 klocka 08.30 - 16.00

Planeringskonferens 4, Havsörn 2019

Övning Havsörn 2019

Planeringskonferens 4 är det sista tillfället där vi gemensamt träffas och går igenom samtliga delövningar i övning Havsörn 2019. Syftet med dessa två dagar är att vi kunna ges möjlighet att identifiera och hantera ej lösta frågor inför övningen.

Inför planeringskonferensen vore övningsledningen mycket tacksam för att ni i god tid ser över er egen status i övningsplaneringen och därmed kan ta med er eventuella frågor från er egen organisation. Målsättningen är att när vi skiljs åt den fjärde september, har samtliga deltagare en gemensam bild över hur de olika delövningarna kommer genomföras samt vilka aktiviteter som sker, i tid och rum.

OBS! Övernattning mellan den 3 och 4 september bokas av deltagarna själva.

VAR: Carion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 jun 2019

Anmäl dig

Kontakt