10 maj 2019 klocka 09.00 - 16.00

Räcker elnätets kapacitet till för Uppsala läns behov och utveckling?

Elledning

Länets bristande el-kapacitet har snabbt seglat upp som ett verkligt hot mot länets tillväxt och utveckling. Vi måste kraftsamla för att hitta lösningar på kort och lång sikt.

Länsstyrelsen i Uppsala län och Region Uppsala samlar regelskapare, stamnät och regionala elnätsbolag, regionala/kommunala aktörer med flera för att förstå utmaningen och hitta lösningar.

VAR: Flustret, Flustergränd 5, Uppsala.

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt