12 jun 2019 klocka 13.00 - 16.00

Länsgruppen mot mäns våld mot kvinnor

Länsgruppen mot mäns våld mot kvinnor

Eftermiddagen ägnas åt att få kunskap om metoder och arbetsmodeller i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och riktar sig till personal inom socialtjänsten, förskola/skola, Polisen, Kriminalvården, Migrationsverket, hälso- och sjukvården och idéburen sektor som möter våldsutsatta och/eller våldsutövare.

Gästföreläsare

Torbjörn Trolte, Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala, MVU, berättar om verksamhetens historia och den aktuella arbetsmodellen.

Sara Byding, Arbetsförmedlingen Uppsala/Knivsta, berättar om hur Arbetsförmedlingen sprider kunskap om våld i nära relation inom organisationen. 

Sabina Carlsson, Länsstyrelsen i Uppsala län, presenterar Åskådarens roll i ett jämställt samtalsklimat, ÅJS, och hur Kriminalvården med metoden ÅJS arbetar med att möta attityder och våldsvärderingar.

VAR: Park Inn Hotell, Storgatan 30, Uppsala

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 jun 2019

Anmäl dig

Kontakt