23 maj 2019 klocka 13.00 - 16.30

Fältvandring kalkbarrskog

Kalkbarrskog

Välkommen till en fältvandring där du får veta mer om kalkbarrskogens naturvärden samt skötsel och bevarande av dessa värden.

Lantbruket och miljön är i fokus och vi erbjuder föreläsningar och fältbesök med bland annat diskussioner om nötkreaturens betydelse vid restaurering av värdefulla miljöer, och guidning med inriktning på de orkidéer och andra kärlväxter som karaktäriserar kalkbarrskogen.

Program:

13.00 Välkomnas av Länsstyrelsen, och presentation av medverkande och deltagarna.
13:10 – 13:25 Film ”Janne, korna och kalkbarrskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster”.
13:25 – 13: 45 Frågestund med Jan-Olof Björklund – lantbrukare från filmen ”Janne, korna och kalkbarrskogen”. Vad är så speciellt med kalkbarrskogar?
13:45-14:20 Presentation om olika möjligheter till ersättningar, bidrag och kompetensutvecklingsaktiviteter, Cecilia Käll och Karin Lindh.
14:20 Fika
14:50 Avfärd mot naturreservatet Havsvik.
15:15-16:30 Fältvandring i Havsviks kalkbarrskog – Janne Björklund guidar i skogen och berättar om orkidéer och andra kärlväxter som karaktäriserar kalbarrskogar.

Medverkande

  • Jan-Olof Björklund, lantbrukare, med i filmen ”Janne, korna och kalkbarrskogen”.
  • Karin Lindh, Skogsstyrelsen.
  • Cecilia Käll, koordinator inom åtgärdsprogram för hotade arter, Länsstyrelsen i Uppsala län.
  • Sara Overud-Wissman, förvaltare över skyddade områden, Länsstyrelsen i Uppsala län.

Länsstyrelsen bjuder på fika.

Anmälan

För att vi ska kunna beställa rätt mängd med fika behöver vi er anmälan till fältdagen. Du anmäler dig via formuläret nedan eller till:

Susanne Ekström
Veterinärenheten
Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 Uppsala
Tel. 010-22 33 241
E-post susanne.ekstrom@lansstyrelsen.se

Sista dag för anmälan är den 17 maj.


VAR: Start inne i Söderögården i Långalma, Östhammar. Därefter fältbesök i naturreservatet Havsvik.

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 maj 2019

Anmäl dig

Kontakt